Questions and answers

Czy przy sprzedaży tych budynków osoba ta może działać w charakterze podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy refakturowanie dodatkowych kosztów podlega opodatkowaniu w Polsce, a jeżeli tak to według jakiej stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy rolnik może odliczyć VAT naliczony od dokonanego zakupu wapna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka, która zakupiła samochody do dalszej odsprzedaży ma prawo odliczać 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka dla uproszczenia może przyjąć zasadę, że wszystkie wynagrodzenia są kosztem podatkowym w miesiącu wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy tak przeprowadzoną inwestycję należy podzielić na remont, adaptację i modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi konsultacji medycznych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonanie darmowej usługi na rzecz klienta wywoła jakieś skutki na gruncie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy wykonawca, który w okresie 12 miesięcy przebywał w Szwecji 183 dni nie podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wypłacenie pracownikowi zasądzonego wynagrodzenie za nadgodziny spowoduje powstanie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup dwóch telebimów i ich montaż, należy potraktować jako dostawę czy usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zaliczamy do nakładów inwestycyjnych gwarancję wkalkulowaną w cenę zakupionego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zespól muzyczny może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usługi koncertowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka kara grozi pracownikowi samorządowemu za przywłaszczenie powierzonej mu rzeczy ruchomej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie warunki powinna spełnić spółka, żeby móc odliczać VAT naliczony od zakupu części, napraw do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest moment powstania przychodu w związku ze świadczeniem usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinny wyglądać rozliczenia VAT między 3 podmiotami dotyczące dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od dostawcy z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszt przelotu kontrahenta zagranicznego z Wielkiej Brytanii na seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody ze zbycia udziałów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak system czasu pracy należy zastosować wobec osoby, która zamierza pracować 9 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży towaru na aukcji internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować amortyzację licencji, która w wyniku błędu została w poprzednim roku jednorazowo ujęta w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zakupu towaru przeznaczonego na prezenty dla najlepszych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podmioty należy uznać za powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jaki dzień liczę odsetki należne na 17 sierpnia 2014 r. czy 18 sierpnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym dniu powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy po 1 stycznia 2011 r. sprzedawać sadzonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa punktu zbiórki złomu na działce wymaga zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS karty kinowej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić tylko bezpośredni przełożony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy jest możliwość zaadaptowania pomieszczeń o wysokości 2,6 m na gabinety lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktur, proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na działalność)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ ochrony środowiska może zaskarżyć decyzję SKO o uchyleniu decyzji w sprawie przeglądu ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy podatnik korzystający z samochodu w Wielkiej Brytanii może koszty jego eksploatacji rozliczyć w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik słusznie złożył deklarację VAT-9M i wpłacił należny podatek od transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pojęcia regulaminu kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w SP ZOZ-ach są traktowane jako synonim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy pozycję siedzącą można uznać za pozycję wymuszoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej w 2011 roku na urlopie macierzyńskim dyrektor powinien wypłacić zaległą trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy projektant może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości będącej przedmiotem projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć 100% VAT od rat za wynajem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zwrot wydatków poniesionych na zakup butów piłkarskich stanowi przychód zawodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są ewentualnie konsekwencje dla urzędu w sytuacji, gdy wbrew woli donoszącego jego dane zostały udostępnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury za udzielony rabat z tytułu zakupu towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne