Czy można uzależnić świadczenia z ZFŚS od braku posiadania zaległego urlopu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca planuje zwiększyć odpis na ZFŚS. Środki na zwiększenie mają pochodzić z oszczędności na rezerwie urlopowej. W regulaminie ZFŚS występują następujące świadczenia; kolonie i obozy, wczasy, grusza, pomoc rzeczowa i finansowa, zapomogi losowe, dofinansowanie sportu i rekreacji, działalność kulturalna - bilety, paczki dla dzieci. W związku z tym pracodawca planuje, że jednym z warunków uzyskania w/w świadczeń (oprócz zapomóg) byłby brak posiadania zaległego urlopu przez pracownika na dzień składania wniosku o wypłatę świadczenia.

Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX