Pytania i odpowiedzi

Jak amortyzować budynek mieszkalny, którego parter jest wykorzystywany na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wody pochłodnicze powstałe w gorzelni należy traktować jako ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dot. projektu rozbudowy hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zmiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym na terenie zalewowym wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób i gdzie (w jakim Państwie) trzeba opodatkować firmę LTD założoną w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak można ustalić normy ubytków wyrobów węglowych, jeśli nie wydano decyzji ustalającej indywidualnie normy ubytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do faktur zakupu towarów powinny być drukowane i załączane dowody PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nierozliczona korekta stanowi przychód finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy potwierdzenie nadania paczki może stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można używać skrótów itp., np.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia można wypłacać co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT na podstawie prawomocnego wyroku sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku z organizację imprezy kulturalnej, podatnik ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Firma A wy

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakim terminie gmina zobowiązana jest do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownika ukaranego karą porządkową można pozbawić premii regulaminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy określenie na fakturze jako nazwa usługi „prace remontowe” jest wystarczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy dopuszczalna jest osobna sprzedaż gruntu oraz postawionego na nim budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w aptece szpitalnej w magazynach leków należy oznaczyć nośność każdej z półek w regałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ofertę opatrzoną pieczęcią firmową oraz zaparafowaną, można uznać za poprawnie złożoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy jednorazowa opłata za odrolnienie gruntów może być uznana za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wybudowanie myjni na dzierżawionym gruncie stanowi inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od transakcji sprzedaży kamienicy podatnik zapłaci VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przekazanie odbiorcy dofinansowania wyposażenia nowego sklepu stanowi dla dostawcy koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak skorygować VAT przy sprzedaży samochodu osobowego w sierpniu 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę za najem wystawioną za cały rok z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gmina będzie doliczała VAT do dzierżawionych gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie Plus Vision N-20W?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej formie należy przenieść pracowników z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w październiku 2015 r. można jeszcze skorygować deklarację VAT-7 za listopad 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego dodatki zmniejszane za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma przy sprzedaży uszkodzonych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien umożliwić uczniowi szkoły podstawowej poprawę oceny pozytywnej na wyższą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż usług hotelowych wraz z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wicedyrektor UKS może podpisać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zawarcie związku małżeńskiego z Polakiem wystarczy do uzyskania statusu rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w umowie o pracę trzeba określać system czasu pracy w jakim jest zatrudniony pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy spółka z o.o. w likwidacji sprzedała towar handlowy firmie prowadzonej przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne