Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Deklaracja w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona i podpisana przez tylko jednego ze współmałżonków, który jest również współwłaścicielem nieruchomości. Drugi współwłaściciel został wymieniony w deklaracji, ale nie złożył podpisu.

Czy w takiej sytuacji należy wysłać upomnienie z kosztami 0,00 zł na niepodpisanego współmałżonka?

Czy w upomnieniu w podstawie prawnej winien występować tylko art. 15 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438) - dalej u.p.e.a.?

Gdzie (lub czy) należy w upomnieniu wskazać też art. 27c u.p.e.a. oraz powiązany z nim art. 29 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) - dalej o.p. - w podstawie prawnej, czy w uzasadnieniu upomnienia?

Chcemy zabezpieczyć zaległości hipoteką przymusową (udział 1/1), a do tego musi być wystawiony tytuł na oboje małżonków, a do tytułu musi być wystawione upomnienie na oboje współmałżonków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?