Questions and answers

Czy spółka powinna wykazać kwotę otrzymanej dywidendy w informacji ORD-U za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedając po roku od nabycia (mieszkania) może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po wycofaniu jej z działalności gospodarczej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż zdemontowanych wodomierzy na rzecz firmy zakładające wodomierze podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta może ograniczyć pozwolenie wodnoprawne w zakresie czasu jego obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy usługa prowadzenia zajęć sportowych w przedszkolach i szkołach jest zwolniona przedmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w przepisach prawa uregulowane są kwestie ilości raportów kasowych w jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zachodzi konieczność korekty VAT odliczonego od ulepszeń w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamawiający powinien zatrzymać wadium wykonawcy w sytuacji, gdy nie uzupełnił on dokumentów z przyczyn osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego, możliwa jest sprzedaż za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej kategorii instalacji zakwalifikować gorzelnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Ile może dorobić emeryt lub rencista, aby nie stracił prawa do świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu płaci recepcjonistka wykonująca usługi w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca względem osób, które mimo przeziębienia przyszły do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Jakie pozwolenia powinna posiadać osoba świadcząca usługi przewozu turystów po jeziorze statkiem spacerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak najkorzystniej dokonać podwyższenia kapitału z jednoczesną konwersją wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak od 1 stycznia 2015 r. ustalić proporcję w przypadku sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować umowę licencyjną dotyczącą wynalazku zgłoszonego do ochrony do Urzędu Patentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak powinien wyglądać cały proces ustalania i księgowania rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć wykorzystywanie samochodów firmowych na potrzeby osobiste wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozstrzygnąć wątpliwości przy wliczaniu okresów zwolnień lekarskich do jednego okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić koszt nabycia udziałów w przypadku likwidacji spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zaksięgować opłaty za paliwo i eksploatację samochodów, którymi obciążamy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować towar wydany do przerobu innej firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak założyć firmę szkoleniową z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy emeryt kontynuujący zatrudnienie może wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Od kiedy prawo użytkowania wieczystego przeszło z wartości niematerialnych i prawnych do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT należy wpisać kwotę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim trybie należy teraz stwierdzić, że podmiot został omyłkowo uznany za stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalać koszty podatkowe przy stosowaniu miesięcznych spisów z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób wspólnik spółki jawnej powinien rozliczać składki społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy doszło do likwidacji środka trwałego, gdy jest nieużywany i oczekuje na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym przebywającym na leczeniu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy godziny doszkalające naukę jazdy przy kategorii B są zwolnione z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące tworzenia drużyny przeciwpożarowej w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy istnieje jeszcze stanowisko wojewódzkiego konserwatora przyrody ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można odliczać co miesiąc ulgę prorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można w opisie przedmiotu zamówienia wskazać konkretną książkę, podając tytuł, autora oraz numer ISBN?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który stanowi współwłasność ojca i syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy najemca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od należności wypłacanej wynajmującemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po uprawomocnieniu się wyroku o przyjęciu spadku i podziale majątku należy zwrócić VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przepisy CFC należy stosować w stosunku do spółek z siedzibą w Korei oraz Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcja przekazania i doładowywania kart będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługi leśne wykonywane w Szwecji to usługi związane z nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w 2015 r do limitu w VAT liczone są również przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w PIT-11 należy wykazać ubruttowioną wartość świadczenia w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w sytuacji kiedy rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny, uczeń powtarza klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakład produkujący porcelanową zastawę stołową podlega obowiązkowi sprawozdawczości w ramach PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość po dokupieniu drugiej połowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką odległość należy zachować od zbiornika z tlenem medycznym przy wykonywaniu prac spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne