Czy możliwym jest zapis w planie miejscowym w zakresie pewnego zapewnienia co do działek, które wydzielono wcześniej, a które nie spełniają określonego w nowym planie minimum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W mpzp są określone minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych.

Czy zasadnym i w ogóle możliwym jest zapis w planie miejscowym w zakresie pewnego zapewnienia co do działek, które wydzielono wcześniej, a które nie spełniają określonego w nowym planie minimum, jako działek budowlanych, na których możliwa jest inwestycja budowlana zgodnie z pozostałymi ustaleniami mpzp?

Interpretacja tych zapisów przez organ administracji architektoniczno budowlanej jest zmienna - podobnie wykładnie w Państwa odpowiedziach na pytania

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access