Czy wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina zamieszkująca nieprzerwanie od 2008 r. w Wielkiej Brytanii/tam jest centrum życiowe rodziny/złożyła wniosek o 500+. Sprawa została przekazana do koordynacji. Wojewoda stwierdził w lutym 2020 r., że nie zachodzi koordynacja w okresie zasiłkowym 2019/2021. Poinformował klienta, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o świadczenie wychowawcze jest instytucja właściwa w Wielkiej Brytanii.

Czy w tej sytuacji mam wydać decyzje odmowną, a czy wniosek przekazać do Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access