Questions and answers

Jak rozliczyć wyrażoną w walucie operację podwyższenia kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak traktować koszty rat leasingowych w kontekście kosztów bezpośrednich wytwarzanych na maszynie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku zakończenia rozbudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Kiedy pracodawca obowiązany jest wydzielić pomieszczenie do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jakim terminie należy złożyć do deklarację VAT-7 za grudzień 2014 r. i zapłacić podatek z niej wynikający?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi informatycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinna zawierać instrukcja BHP przy tomografie komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy cesja wierzytelności dokonana na małżonka stanowi darowiznę na gruncie podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do opłaty za administrowanie lodowiskiem dolicza się podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do stażu pracy należy wliczyć nauczycielce okres zatrudnienia w zakładzie przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy drewniana paleta jest opakowaniem z drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kierowca ma prawo do ryczałtu za nocleg w podróży zagranicznej, jeśli pracę wykonuje w nocy a śpi w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można przekazać dokumenty rozliczeniowe do ZUS i opłacić składki w tym samym miesiącu, którego dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupu prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać przychód w dacie otrzymania wpłaty przed wykonaniem świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy, której brakuje dwóch lat do emerytury dyrektor szkoły mógł przydzielić drugi etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może prowadzić własną działalność gospodarczą, świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy stan magazynowy wpływa na wynik roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi tapicerskie mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w dzienniku lekcyjnym i dzienniku zajęć dodatkowych można umieścić kopię orzeczenia ucznia o stwierdzonej dysleksji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy zasada tygodniowego czasu pracy ma zastosowanie do pracowników medycznych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa przyjęcia środka trwałego do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jakie odpady oznacza się kodem 16 01 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki jest wzór informacji o zaliczkach miesięcznych przy VAT-7D?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kod opadu należy nadać odpadom biurowym powstającym w wyniku bieżącej pracy urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega prezes spółki, który oprócz powołania ma zawartą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jaki samochód należy uznać za samochód osobowy w rozumieniu ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zakwalifikować popioły z kotła fluidalnego opalanego biomasą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne świadczenie usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak spółdzielnia winna na gruncie VAT rozliczać nadpłaty i niedopłaty za wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wycenić wg skorygowanej ceny nabycia kredyt spłacany wg zmiennej (co kwartał) stopy procentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

Od którego roku podatkowego możemy stosować uproszczoną metodę wpłacania zaliczek na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Pod jakimi kodami należy zakwalifikować wymienione odpady powstające w wyniku działalności biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady tytoniowe skonfiskowane przez straż graniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować resztki z żywienia pacjentów w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu można zakwalifikować muł wydobyty w trakcie regulacji rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować płyty drewnopochodne niezawierające substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować ścinki naturalnych skór tapicerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne