Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Który zapis jest poprawny: załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234 ze zm.) czy załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. (Dz.U. Nr 2019 r., poz. 2229))?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?