Questions and answers

Czy VAT z kwoty otrzymanej od ubezpieczyciela za naprawę samochodu firmowego stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku importu towarów z Korei Południowej możliwe jest aby VAT zapłacił sprzedający, czyli firma koreańska?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wynająć jej nieruchomość, której są właścicielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wszystkie atrakcje sfinansowane pracownikom z ZFŚS podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu limitu 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w trakcie przebywania przez pracownicę na urlopie wychowawczym zakład pracy może wypłacić jej prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wystawiając fakturę na wykonawcę podwykonawca robót budowlanych może zastosować stawkę VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup rocznej licencji do korzystania z programów należy wykazać w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zapłata za udostępnienie działki pod działalność przedsiębiorstwa stanowi przychód udostępniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za nie stosowanie się do art. 89b ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak od stycznia 2015 r. spółka polska powinna wystawić refakturę za usługi telefoniczne dla spółki duńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie członka zarządu, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinien postąpić rolnik będący podatnikiem VAT, który otrzymał fakturę RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodów, jeśli stosujemy metodę kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wygląda procedura wyboru wykonawcy w postępowaniu na usługi prawnicze na podstawie art. 5 ust. 1b p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak zamawiający ma postąpić, gdy wykonawca złożył ofertę bez koperty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać obowiązkowej korekty kosztów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie rozliczyć koszty używania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych zakupy od rolnika ryczałtowego potwierdzone fakturą RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Co należy wpisać w polu KPO "Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy bony dla pracowników finansowane ze środków obrotowych firmy podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy decyzję w sprawach pomocy społecznej można zweryfikować ze skutkiem wstecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy istnieje wymóg prawny uzgadniania przez Polski Związek Wędkarski projektu budowy przepławki przy jazie dla migracji ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy jako firma handlująca odpadami możemy zlecić firmie spedycyjnej organizację transportu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy OPS może udostępniać urzędowi pracy dane dotyczące osób pobierających świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy paletopojemnik będący opakowaniem wielokrotnego użytku należy uznać za wielomateriałowy odpad opakowaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnikowi grozi odpowiedzialność karna skarbowa za niestosowanie zasad z art. 24d u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien uzyskane skonto opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy postępowanie administracyjne staje się bezprzedmiotowe w przypadku śmierci strony w toku tego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien dokonywać wypłaty zasiłków w tym samym terminie, w jakim wypłaca wynagrodzenie za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik państwowej straży pożarnej musi uzyskać zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy specyfikacja przelewów stanowi dopuszczalną formę potwierdzenia odbioru faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przez spółce innej spółce będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy stacja serwerowni dla obsługi internetowej sieci osiedlowej stanowi infrastrukturę elektroenergetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy warsztat powinien wystąpić o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z mycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy wody odciekowe z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą być wprowadzane do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w protokole oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamawiający powinien wpisać łączną liczbę postąpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy w ramach jednego etatu pracownik może wykonywać obowiązki w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy za dzień przebywania na szkoleniu nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zastosowana forma umowy darowizny jest skuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy zleceniodawca może dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Ile godzin lekcyjnych może realizować uczeń w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wprowadzającym opakowania a wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne