Questions and answers

Czy PSZOK jest obiektem użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak amortyzować bramę automatyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia z programu Rodzina 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w sprawie świadczenia z Programu Rodzina 500 plus można przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zaległości w opłatach za pobyt w DPS można umorzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznaje transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starszy referent może przejść na stanowisko księgowego bez konkursu w ramach awansu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować wniesiony udział własny do projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaki są zobowiązania na gruncie VAT przy wykupie samochodu osobowego na osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien zapłacić VAT od zakupionego towaru - gimnazjum czy urząd gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim momencie powinienem wykazać import towarów, jeśli podatnik dokonał zapłaty przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo postępuje, odliczając podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak w PIT-4R i PIT-11 uwzględnić faktycznie wypłacone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie ująć nieściągalną wierzytelność w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może wystawiać faktury na spółkę komandytową za zarządzanie spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkowane są nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej i czy należy wystawiać PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wadium, które podlega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, może stanowić obrót opodatkowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak długo pracownik może świadczyć pracę w pomieszczeniu, w którym nie ma naturalnego światła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest wymagany poziom zbierania, odzysku i recyklingu dla opraw oświetleniowych lamp fluorescencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć GPW dla czynnika R422D/MO29?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracownik montujący płyty gipsowe musi stosować okulary ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy należy prowadzić ewidencję rozchodu substancji w laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w hali produkcyjnej można utworzyć stanowisko dla pracownika administracyjno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy na przebudowę trawiastego rowu drogowego na rów ze szczelnym dnem podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma obowiązek używania rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy premia z zysku powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo na fakturze określić nazwę usługi polegającej na przewozie mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uwzględnić zmianę wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zgłosić osobę pobierającą SZO na małżonka do ubezpieczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy istnieją szczególne wymagania dla laboratorium wykonującego testy potwierdzenia w diagnostyce HIV?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można wstecznie skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w stosunku do dodatkowego ubezpieczenia należy ograniczyć wartość polisy do odpowiednika 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy demontaż osłony automatycznie powinien wyłączać wtryskarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy opłata za prezentację firmy na spotkaniu biznesowym jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy każdy monter rusztowań powinien być przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podmiot, który wniósł wadium, a nie złożył oferty może wnieść odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak zaksięgować rezerwy na niespłacone należności w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zarządca infrastruktury kolejowej będzie podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nakład na wywiercenie otworu jest nakładem na budynek, czy na linię produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy niewykazanie przychodu pracownika obliguje do złożenia korekty PIT-11 oraz PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak na gruncie podatku od towarów i usług należy rozliczać nakłady na inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż kupionego w 2007 r. budynku będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt szkoleń powinien być ujęty na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak amortyzować opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia może podjąć aktywność edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy świadczenia z ZFŚS przyznawane z pominięciem kryterium socjalnego podlegają opodatkowaniu i ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne