Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z r.s.b.h.p. pracownicy w pierwszym dniu pracy przechodzą szkolenie stanowiskowe trwające co najmniej 8h lekcyjnych. Zgodnie z zapisem w § 11 ust. 3 i 4 r.s.b.h.p. w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku, pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Czy w związku z tym, gdy w trakcie pracy (czasem po kilku latach) na stanowisku wprowadzane są drobne zmiany, jak np. zastosowanie nowego narzędzia czy zmiana dotychczas wykorzystywanej substancji chemicznej, jak również w przypadku gdy doświadczony już pracownik zostaje przesunięty na inną linię produkcyjną (ta sama umowa, ten sam zakres obowiązków), można skrócić czas szkolenia stanowiskowego poniżej 8h?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?