Questions and answers

Jaka jest odpowiednia stawka ryczałtu dla usług edukacyjnych które świadczone są przy pomocy zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia filii szkoły artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest przesłanka legalizująca przetwarzanie danych uczestników konkursu przeprowadzanego online?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakich dokumentów powinien zażądać burmistrz, żeby bezsprzecznie potwierdzić kolizję inwestycji z drzewami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawca, który zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie kwoty należy wykazywać na PIT/ZG dyrektora brytyjskiej spółki LTD?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą ulga w spłacie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak kwalifikować wypadek, do którego doszło w czasie wyjścia do sklepu za zgodą przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący nauczycielowi po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić wobec nauczyciela, który zabrał dziennik lekcyjny ze szkoły do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wyliczyć średnią za okres ferii przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP należy opisywać noty za wychowanie przedszkolne oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w związku z drzewem, które zagraża wywrotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowy rozkład czasu pracy kierowcy autobusu zatrudnionego w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo należy udzielić urlopu wychowawczego na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak traktować wydatki na zorganizowanie sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wprowadzić zmianę dnia wolnego od pracy, aby nie zawsze była to sobota?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wygląda procedura postępowania egzekucyjnego w przypadku nieuiszczenia kary za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować refakturowane usługi przygotowywania i zagospodarowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować VAT naliczony po rocznej korekcie z powodu obniżenia prewspółczynnika do odliczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy i konkretnie w jakich przypadkach organ prowadzący może nie zatwierdzić arkusz organizacji pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy podpisać umowę o pracę z nauczycielką, która będzie pracowała w niepełnym wymiarze godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy po zakończeniu urlopu wypoczynkowego nauczycielka może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy wypłacić trzynastkę pracownikowi samorządowemu przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić dyrektora domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić cudzoziemca, który utracił status studenta i nie uzyskał statusu absolwenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres zawiera się umowę na przekazanie gruntu, o której mowa w art. 261 ust. 1 i 2 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od jakiej kwoty ustalić podstawę zasiłku chorobowego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy nauczycielowi wyrównać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję o zasiłku stałym z powodu przekroczonego kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość zasiłku stałego w związku ze zmianą sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego dnia i miesiąca można przyznać dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną na podstawie ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich przypadkach pod rządami nowego PZP zamawiający może odstąpić od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

W jakiej wysokości pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować opłatę parkingową dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jakie okresy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy po zakończeniu urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Za którego pracownika powinien pracować kolejny pracownik zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z kim negocjować cenę wykupu działki, jeśli jeden z właścicieli nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Co oznacza pozostawanie w kontakcie a co narażenie na czynnik chemiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy aport praw do leasingu pozbawia spółkę możliwości stosowania stawki 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czynny żal można wpisać w polu z wyjaśnieniami deklaracji (ORDZU)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne