Questions and answers

Czy usuniętą podczas remontu elewacji budynku użyteczności publicznej instalację odgromową trzeba odbudować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta, jeżeli przedsiębiorca nie przedkłada przeglądu ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy montaż okna dachowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak rozliczać koszty po rozwiązaniu spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy są jakieś regulacje prawne dotyczące trybun przy boisku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy z dniem śmierci pracodawcy pracownik musi sam opłacać składki ZUS i na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy konieczne jest zawieranie aneksu do umowy kredytu z 2015 roku w sytuacji zmiany treści hipoteki umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić organ wobec kradzieży drewna z wywrotów drzew, które stanowią pomniki przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Co jest podstawą do odmowy udostępnienia skargi osoby fizycznej na działanie przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak określić pojemność rozwiązania ograniczającego rozlewisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W którym momencie rozliczać koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić limit dla samochodów osobowych w spółce, która w zakresie VAT prowadzi sprzedaż mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kupujący obraz z galerii musi opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak opodatkować dochód z tytułu handlu kryptowalutami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt zakupu okularów korekcyjnych dla członka zarządu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za monitoring rodziny, asystent czy pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przeprowadzić wywiad środowiskowy cz. II z córką dotyczący opłaty za pobytu ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Po jakim przeszkoleniu lider może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie działania profilaktyczne wynikają z oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy przyznać dodatek mieszkaniowy na 6 miesięcy, czy tylko na 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo wskazać w regulaminie pracy godziny wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy GOPS może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za pobyt w DPS z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaki termin ma zastosowanie do przechowywania dokumentacji higieny szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ustalić czy lek cytostatyczny należy traktować jako rakotwórczy lub mutagenny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy pracownika biurowego może być przeprowadzony zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak ustalić minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wójt może przenieść siedzibę przedszkola bez zgody kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS dla psychologa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka powinna być data końcowa urlopu bezpłatnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel wychowania fizycznego może odmówić przydzielenia godzin świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy należy dokonać potrącenia z zasiłku rodzicielskiego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką dokumentację należy przekazać nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile dni urlopu należy się nauczycielowi, który objął w trakcie roku szkolnego stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można absolwentowi szkoły zawodowej przekazać arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy publiczne szkoły społeczne prowadzone przez stowarzyszenie mogą dokonywać odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wynagrodzić za urlop nauczyciela, który będzie bronił swojej pracy doktorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Według jakich przepisów nauczyciel powinien zmienić plan swojego stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaki stopień awansu zawodowego należy nadać nauczycielowi-doktorantowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy naliczać urlop nauczycielce zatrudnionej na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić w przypadku, kiedy nauczyciel nie wyrazi zgody na etat łączony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne