Czy całość zgromadzonej dokumentacji dotyczącej udzielonej dotacji może zostać udostępniona na pisemny wniosek jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, niebędącego beneficjentem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka samorządu terytorialnego udzieliła osobie fizycznej dotację do wymiany kopciucha ze środków budżetowych. Umowa została podpisana z wnioskodawcą, który do dokumentacji dołączył oświadczenie pozostałych współwłaścicieli budynku, o wyrażeniu zgody na realizację tej inwestycji. Dotacja udzielana jest na podstawie regulaminu dotacji (przyjętego zarządzeniem burmistrza). Nie jest to typowe postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie k.p.a. Umowa zawarta z dotowanym (beneficjentem końcowym) zawiera podpisaną klauzulę RODO.

Czy całość dokumentacji dotacyjnej zgromadzonej do tej sprawy może zostać udostępniona na pisemny wniosek jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, niebędącego beneficjentem?

Należy zaznaczyć, że beneficjent końcowy nie wyraził zgody na udostępnianie akt sprawy - zasłaniając się m.in. ochroną danych osobowych. W sprawie ewidentnie można dostrzec konflikt pomiędzy beneficjentem a jednym ze współwłaścicieli, który podpisał zgodę na realizację inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX