Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczać roczne koszty uzyskania przychodu przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wydatki poniesione przez SP ZOZ zaliczać do wydatków strukturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Co powinien zrobić starosta w sprawie lasu komunalnego bez ustalonego UPUL, w którym trwa niekontrolowana wycinka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy wydatki na zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę są wydatkami reprezentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z wymienionych węży hydraulicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy sformułować wzór angażu dla nauczyciela w świetle nowych przepisów oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uprzątnięcie urobku po wycince drzew powinno zostać wykonane w trybie usuwania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Jakie kroki należy podjąć aby przekwalifikować import usług na nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Na jakich zasadach powinna zostać dokonana korekta VAT od nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować remont budynku z lokalami o powierzchni do 150 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakaz przetwarzania odpadów na składowisku dotyczy również nigdy nieeksploatowanej kwatery składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy naczepę można zaliczyć do środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy taborety mogą być stosowane na stanowiskach pracy wymagającej stale pozycji stającej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy okres urlopu wypoczynkowego i wypowiedzenie należy uwzględnić w okresie zatrudnienia na świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli faktura dokumentująca dostawę towarów wystawiana jest po ich wydaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest maksymalna kwota specjalnego zasiłku celowego dla rodziny składającej się z trzech osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy uczennicy technikum w systemie dziennym, która ma ukończone 19 lat, przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należności dłużnika alimentacyjnego można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zamawiający może wymagać złożenia JEDZ oraz oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktura za usługę montażu konstrukcji stalowych dla kontrahenta z Czech powinna być wystawiona ze stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dostosowane stanowisko pracy należy zgłosić do PIP lub SANEPID?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Po jakim okresie czasu pracy dyrektor przedszkola może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zatrudnienie pracownika w kilku komórkach organizacyjnych rodzi dodatkowe obowiązki z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać częściom z niskostopowej stali konstrukcyjnej lub ulepszonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób przerwanie nauki przez 17-letnie dziecko strony wpływa na prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie zezwolenia powinna posiadać firma świadcząca usługi przewozu lokalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nauczyciel po wygaśnięciu stosunku pracy może żądać przywrócenia do pracy drogą sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia na czas przeprowadzenia przetargu ze względu na pilną potrzebę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający musi uzasadniać ilość punktów przyznanych wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy o zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia może wystąpić małżonek bezrobotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wykonanie przyłączy do wiat autobusowych należy szacować łącznie z budową oświetlenia ulicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak opodatkować podwykonawstwo usług budowlanych (usługa wraz z materiałem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy eternit oraz otulina to odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie dla dyrektora szkoły, który realizuje godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca za dzień strajku pracownika może dokonać potrącenia ze wszystkie składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielka może zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy trzeba posiadać zezwolenie na sprzedaż w krajach trzecich markowej odzieży zakupionej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych oraz lasu podlega zwolnieniu, jeśli po sprzedaży nie utracą one charakteru rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne