Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który przebywa w areszcie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca otrzymał pismo, z którego wynika że pracownik został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy od 31.08.2020 r., a okres 3 miesięcznego zatrzymania upłynie 29 listopada 2020 r. Ponadto, pracownik w okresie od 20.08.2020 r. do 02.09.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowy, co oznacza że okres tymczasowego aresztowania za dni 31.08.-02.09.2020 pokrywa się z urlopem pracownika.

Z jakim dniem należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem?

Czy udzielony urlop ma jakikolwiek wpływ na sposób liczenia 3 miesięcy nieobecności pracownika związanego z aresztowaniem?

Pracownik prawdopodobnie będzie miał przedłużony areszt.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access