Questions and answers

Czy można rozpatrzyć pozytywnie wniosek o stypendium szkolne, który wpłynął do placówki po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakład pracy może naliczać pracownikowi kwotę zmniejszającą podatek w podwójnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zleceniobiorcę, który nie podał numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wartość zamówienia na budowę drogi i na obsługę prawną tej inwestycji należy szacować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Ile wynosi ulga podatkowa dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową udziału w garażu podziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach można powierzyć innej osobie obowiązki kierownika katedry na uczelni publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż budynku firmowego zbudowanego w 2001 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt zakupu zlikwidowanych towarów będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek skorygowania VAT jeśli świadczący nie zrealizował zaliczkowanej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który zamierza zatrudnić obywatela Kazachstanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie ujmować w kosztach wydatki związane z najmem nieruchomości od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do umowy dzierżawy stosuje się minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku 13-tki należy naliczać koszty i ulgę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który podjął pierwszą pracę przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej 80% minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Do kiedy spółka jawna powinna wystawić PIT-8C z tytułu wypłaty wynagrodzenia za poręczenie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić pracownikom za pracę w w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy prezent okolicznościowy wręczony pracownikowi odchodzącemu na emeryturę podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik łączący urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu niesprzedanego towaru należy skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zawarcie ze spółką logistyczną umowy o charakterze nierynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy produkcja konstrukcji stalowych pod domki letniskowe podlega opodatkowaniu VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy strony umowy zlecenia mogą przedłużyć czas jej obowiązywania zawierając aneks do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki poziom odzysku i recyklingu należy zapewnić dla opakowań przywiezionych do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału, skoro w wyniku podziału nie można znieść współwłasności na budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktury zakupu komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą powracającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy za zamówienia, które w sumie przekraczają kwotę 15.000 zł należy zapłacić przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy budynek gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć ubezpieczenie prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przyłącze wraz z urządzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować na pracowników częściowe koszty zakupu pakietów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku przedłużenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zwolnienie z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy zaległych kampanii za lata 2014-2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od refakturowanych kosztów wydarzenia kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kogo PINB powinien żądać protokołu kominiarskiego na komin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy od 1 stycznia 2017 r. ROD powinny uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy u biorącego w używanie odcinka kanalizacji oraz wodociągu rodzi obowiązek pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy spółkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy podmiotami zarządzanymi przez tą samą osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji firma jest wprowadzającym pojazd na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym momencie w fundacji likwidowanej należy umieścić dopisek "w likwidacji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki kod PKD powinna mieć działalność polegająca na sprzedaży wyrobów rękodzielniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne