Czy kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu po uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących pojedynczych działek... - OpenLEX

Czy kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu po uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących pojedynczych działek musi obejmować cały projekt planu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu po uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących pojedynczych działek musi obejmować cały projekt planu, czy tylko jego części objęte wprowadzonymi zmianami?

Projekt planu miejscowego dla całej miejscowości został wyłożony 3-krotnie do publicznego wglądu. Po każdym z etapów wyłożenia wpływają nowe uwagi dotyczące kolejnych fragmentów działek - zmiana przeznaczenia terenu przy zachowaniu zgodności z ustaleniami studium. Wnioski zasługują na uwzględnienie. Jednak wykładanie po raz czwarty całego planu oznacza wnoszenie uwag/wniosków w nieskończoność, a co za tym idzie oddala się w czasie uchwalenie planu, na który czeka większość mieszkańców.

Czy w sytuacji uwzględnienia uwagi złożonej na etapie trzeciego wyłożenia, kolejne wyłożenie może obejmować jedynie fragment planu objęty zmianą?

Czy w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu należy uzasadnić konkretnym (jakim) przepisem poprawność wyłożenia części projektu planu do publicznego wglądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX