Czy przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stosuje się przy rozbiórce części budynku? - OpenLEX

Czy przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stosuje się przy rozbiórce części budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. stosuje się przy rozbiórce części budynku?

A jeśli się stosuje, to czy po rozbiórce części budynku nadzór budowlany powinien nakazać wybudowanie ściany oddzielenia pożarowego po granicy działek, oddzielającej pozostałą część budynku od działki sąsiedniej?

Jeśli tak, to adresatem nakazu budowy ściany oddzielenia pożarowego powinien być inwestor rozbiórki, czy właściciel pozostałej części budynku?

Czy nadzór budowlany może zastosować przepis art. 67 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę części budynku?

Te pytania dotyczą drewnianego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma mieszkaniami. Budynek jest usytuowany na dwóch działkach budowlanych z granicą przebiegającą po ścianie wspólnej. Część budynku uległa spaleniu i nie nadaje się do odbudowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX