Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik powinien dokonać korekty CIT-8 za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kapitały mniejszości powinny być wykazane w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakie konta księgowe winnam zaksięgować fakturę za zakup thuji do posadzenia na posesji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający musi niezwłocznie poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pacjent ma prawo do uzyskania informacji o wynikach badań przez telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pojedynczy przepis kulinarny (z trzema zdjęciami) należy potraktować jako jednostkowe majątkowe prawo autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę, do której nie dołączono dokumentu podlegającego ocenie w kryterium pozacenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wykonawca może wprowadzać po terminie składania ofert zapisy do projektu umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy dofinansowanie korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku dochodowego CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakup opcji na akcje księgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż na automatach do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na jakich kontach należy ujmować albumy wręczane kontrahentom i pracownikom z okazji jubileuszu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy skorygować deklarację VAT-7 w związku ze zwrotem towaru przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto powinien zawiadomić o wypadku przy pracy w sytuacji, gdy poszkodowany nie pamięta zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć świadczenia wewnątrz konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć współpracę w ramach konsorcjum na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie deklaracje/informacje złożyć w związku z zamianą pożyczki w weksel?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przeznaczenie mieszkania na wynajem powoduje, że nie jest realizowany "własny cel mieszkaniowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający może uznać za aktualne informacje z banku złożone po terminie składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży nasion kukurydzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie deklaracje lub zeznania powinna wypełnić SKA na zakończenie likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wyksięgowanie utworzonego odpisu należy odnieść w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu równowartości przydzielonej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy szpital może udostępniać odpłatnie powierzchnię na reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo powinno się wyliczyć i zaksięgować odchylenia w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakup towaru w celu przekazania go w drodze darowizny daje prawo do odliczenia VAT od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Krystek Jacek | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi najmu lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Krystek Jacek | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę bez dziennika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zakład budżetowy ma prawo żądać rekompensaty za opóźnione płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie skutki w podatku akcyzowym wywołuje zakup od spółki niemieckiej paliwa silnikowego do maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do podatku od nieruchomości od osób prawnych zastosowanie ma art. 245a Prawa upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obywatel turecki, który w Polsce ukończył studia wyższe może być zatrudniony bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obywatel Norwegii może opodatkować ryczałtem najem nieruchomości położonej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje musi spełniać audytor wewnętrzny w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest kosztem uzyskania przychodów opłata za przyłącze do c.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy umorzenie zaległych składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego stanowi dla tego koła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy można określić w SIWZ, że zamówienie będzie realizowane w dwóch oznaczonych, odległych od siebie terminach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy praca w warunkach szczególnych ma wpływ na wysokość emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne