Czy należy naliczyć VAT od sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy miejskiej przez spółkę cywilną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy naliczyć VAT od sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy miejskiej w dniu 18.03.2009 r. przez spółkę cywilną?

Od zakupu naliczony był VAT (stawka 22%), spółka nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku. Nieruchomość (grunty z rozpoczętą budową) nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie były ponoszone nakłady tym samym nie była w użytkowana. Obecnie spółka postanowiła zbyć tę nieruchomość.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access