Czy obciążenia rolników należy dokonać za pomocą faktury czy noty obciążeniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW na realizację zadania związanego z odbiorem folii rolniczych itp. od rolników z terenu gminy, którzy złożyli stosowne wnioski. Gmina dokonała wyboru wykonawcy usługi oraz podpisała z nim umowę. Za wykonanie usługi gmina otrzyma fakturę jako nabywca. Kwota otrzymanej dotacji nie pokrywa 100% kosztów zadania, dlatego też część kosztów pokryją rolnicy tj. wnioskodawcy, którzy wyrazili zgodę na obciążenie ich pozostałymi kosztami.

Czy obciążenia rolników należy dokonać za pomocą faktury czy noty obciążeniowej?

Czy w takim przypadku obciążyć należy wraz z VAT, w jakiej stawce?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access