Questions and answers

Jak należy liczyć wysokość budynku przy zgłoszeniu ocieplenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wydane przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w ramach programu lojalnościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak potraktować pod względem VAT zakup towaru z Rosji, którego sprzedawcą jest firma z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT zakup oraz wydanie w ramach akcji promocyjnych gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać przychód osiągnięty w ramach zarządzania innym przedsiębiorstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT montaż regałów na terenie Niemiec dokonany na zlecenie podmiotu niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samochodu w Polsce przez kanadyjską firmę nie mającą siedziby na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak spółka ma zaprezentować w sprawozdaniu finansowym wydatek na nabycie opcji CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować wartość netto sprzedanego samochodu, który był przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy przyznanie pomocy społecznej może nastąpić bez wydania decyzji i wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować betonową kostkę brukową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować folię zawierającą DEHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej odległości od zabudowań może zostać usytuowana nowo powstała kopalnia odkrywkowa wydobywająca piasek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć zakup maszyny od firmy francuskiej gdzie transport odbywa się z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia określić koszty cyklu życia rozumianego jako efekt robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć na gruncie VAT fakturę dokumentującą rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego przechodzi na kolejne lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dzieląc urlop rodzicielski na części, można zacząć wykorzystywanie od większej liczby tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy kwotę dofinansowania studiów zleceniobiorcy należy oskładkować i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze w wymiarze proporcjonalnym, jeżeli dziecko zmarło w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT naliczony za wymianę uszkodzonego silnika klientowi w warsztatu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nabycie przez polskiego podatnika usługi licencji znaku towarowego od kontrahenta z Holandii stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na podczyszczenie wód gruntowych powstałych w wyniku remediacji gruntu zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy od należności za usługi windykacyjne należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odwierty o głębokości do 30 m, wykonywane na potrzeby poboru próbek wody i gleby, wymagają dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy organ może przyznać świadczenie niepieniężne pomocy społecznej w formie schronienia z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osoba umieszczona w prywatnym domu pomocy społecznej zachowuje prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody w ilości 2 000 m³ ze zbiornika do koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który wszedł w okres ochronny można zmniejszyć wymiar zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w GOPS w ramach prac interwencyjnych należy przyznać dodatek za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy pozbawia pracownika prawa do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy skratki pochodzące z komunalnych oczyszczalni ścieków można składować bez przeprowadzenia badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy syn właściciela nieruchomości może złożyć deklarację śmieciową za pomocą podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy transakcje między synem a ojcem mogą być kwestionowane przez organy podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uzyskanie porozumienia w sprawie cen transferowych zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydłużenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego pozbawia go prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wykonawca musi przedkładać dokument z KRK dla każdego z prokurentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej można tworzyć klasy łączone dla przedmiotów ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zamawiający w zamówieniach na usługi społeczne musi żądać od wykonawcy JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy złożenie zawiadomienia w trybie art. 33a ust. 1 u.p.t.u. powoduje obowiązek rozliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość wykorzystywaną w części do prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak amortyzować zbiornik naziemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką określić datę końca ważności szkolenia okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować i do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować pług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie aportem spółki z o. o. do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zajęcie przez komornika wierzytelności kontrahenta wobec naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki organ powinien dokonać adnotacji o zmianie zamieszkania na karcie wędkarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy prawidłowo oznaczyć w SIWZ ustawę - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne