Czy dane przestrzenne dla planu miejscowego powinny stanowić kolejny, czwarty, załącznik do uchwały, który podlega... - OpenLEX

Czy dane przestrzenne dla planu miejscowego powinny stanowić kolejny, czwarty, załącznik do uchwały, który podlega zatwierdzeniu przez radę gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w kontekście art. 67c ust. 2 ustawy 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) - dalej u.p.z.p., wskazującym, że zbiór danych przestrzennych dla planów miejscowych podlega udostępnieniu najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia planu miejscowego w dzienniku urzędowym województwa oraz w kontekście art. 20 u.p.z.p., który określa załączniki do uchwały w sprawie planu miejscowego, dane przestrzenne dla planu miejscowego powinny faktycznie (art. 67a ust. 5 u.p.z.p.) stanowić kolejny, czwarty, załącznik do uchwały, który podlega zatwierdzeniu przez radę gminy?

Jeżeli tak, czy taki załącznik powinien również podlegać wyłożeniu do wglądu publicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX