Questions and answers

Czy fundamenty wybudowane pod dzierżawiony zbiornik stanowią odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli pracownik rozwiąże stosunek pracy z 20 dniem miesiąca to otrzyma świadczenie emerytalne za cały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy należy wliczyć dochód z wynajmu mieszkania do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy na skutek złożonych wyjaśnień można przyznać dodatkowe punkty wykonawcy po otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy pacjenta korzystającego ze świadczeń realizowanych ambulatoryjnie należy wpisać do Księgi Głównej Szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi monitoringu samochodów musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wytypować kandydatów na przedstawiciela załogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy regulacje dotyczące działalności punktu pobrań przewidują obowiązek posiadania w nim apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy sfinansowanie kursu językowego członkom zarządu generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane małżonkowi zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy trzymiesięczne unijne szkolenie wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wysługa lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy według nowych przepisów pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnosprawnych muszą otrzymać kserokopię IPET-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania wstępne można podawać numer PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w umowie o pracę konieczne jest podanie dobowego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w związku z przeznaczeniem towaru handlowego na środek trwały należny sporządzić korektę deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy sprzętu należy zakwalifikować wyświetlacze LED i tablice informacyjne wykorzystujące diody LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką procedurę stosować do nierozstrzygniętych części pierwotnego przetargu, który przekraczał progi unijne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT mają usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty w przetargu unijnym powinni złożyć wspólnicy spółki cywilnej osobno, a jakie razem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie pozwolenia powinna uzyskać firma, aby móc sprzedawać odpadowy złom jako produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki wymiar opieki nad dzieckiem do lat 14 przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu w wymiarze 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak liczyć odsetki za zwłokę w przypadku opóźnienia w złożeniu deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować licencję za zakup e-dziennika dla nauczycieli, z którego korzystają również rodzice i uczniowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w dokumentach rozliczeniowych ZUS osobę współpracującą, która przebywa na zasiłku macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za voucher wystawioną przez firmę angielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć koszt wybudowania komina, jeżeli dotyczy on dzierżawionej kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić limit cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zmusić dewelopera do naprawy izolacji termicznej ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Kiedy i w jaki sposób firma sprzedająca towary podróżnym (TAXFREE) powinna dokonać korekty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy można dokonać zmiany umowy na roboty budowlane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownica nabywa prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto może potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumentację przedkładaną przez zakład ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto udostępnia pacjentom lub innym organom dokumentację medyczną, jeśli podmiot udziela świadczeń jako podwykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto wystawia informacje PIT w przypadku przejęcia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach dokonuje się potrącenia z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie przy zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach górnik, który przepracował w kopalni 18 lat, może uzyskać prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne