Czy organem nadzorującym, do którego pracownik socjalny może wnieść na piśmie zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej... - OpenLEX

Czy organem nadzorującym, do którego pracownik socjalny może wnieść na piśmie zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej będzie właściwy miejscowo wojewoda?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik socjalny, gdy bezpośrednim przełożonym jest kierownik tej jednostki, może wnieść do organu nadzorującego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej.

Organem nadzorującym będzie wójt/burmistrz czy wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX