Questions and answers

Czy przy zakupie samochodu osobowego podatnik musi zastosować proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach odszkodowania wypłacone w związku z pracami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób odwołać wicedyrektora szkoły, który ma powierzenie na okres 5 lat szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przedsiębiorca może nawiązać współpracę z firmą, polegającą na oddelegowaniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy odstępne (cesja leasingu) jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpady o kodach 17 01 01 i 17 05 04 mogą być wykorzystywane do utwardzania dróg dojazdowych na pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dla potrzeb określenia podatku od nieruchomości do powierzchni użytkowej należy wliczyć powierzchnię loggi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy można przekształcić specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy osobom zwolnionym przed dniem ustalonym jako wolne za święto w sobotę należy wyznaczyć inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy Ukraińcy zatrudnieni na umowę o pracę uzyskają w przyszłości "polską emeryturę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie są konsekwencje wysłania większej ilości towaru do kontrahenta z UE, jeśli faktura została już wystawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto jest zobowiązany do utrzymania rowów gminnych, Skarbu Państwa oraz prywatnych użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie rozbudowy i przebudowy stawu rybnego (urządzenia melioracji wodnej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć przychody na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile czasu powinny trwać godziny wspomagania nauczania w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Ile godzin należy przyznać na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawnia się zobowiązanie spółki wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Po jakim czasie można ponownie utworzyć wcześniej zlikwidowane stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można od II semestru przekształcić na wniosek rodziców oddział sportowy w szkole podstawowej w zwykły oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia kursów zawodowych dla zawodu edukator ekologiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika otrzymującego najniższe wynagrodzenie z pobytem w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zaewidencjonować w rejestrze VAT faktury do paragonów i same paragony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie fundacji postawionej w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy koszty związane z wystawieniem i wpisem praw majątkowych powinny zwiększać wartość białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakup bonów uprawniających do rabatów w wybranych hotelach będzie stanowić koszt podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy do wniosku 500+ liczymy dochód ojca żyjącego w rozłączeniu bez rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy został pobrany nienależnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy korespondencja dla ubezwłasnowolnionej mieszkanki DPS powinna być przekazywana opiekunowi lub kuratorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak obliczać dobę pracowniczą w związku ze stosowaniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zagraniczny przedsiębiorca przewożący towar przez Polskę musi zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obostrzenia obowiązują przy wykonywaniu usług opodatkowanych liniowo na rzecz byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy budowa altany do 30 m2 w 2003 r. na terenie prywatnej działki wymagała zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością sklepu podlega obowiązkowi wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymywać wynagrodzenie pracownik medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za styczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatne poręczenie kredyt generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto powinien podpisać wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w imieniu wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach z zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenia z FA wypłacone wierzycielce należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy strefy bezpośrednich ujęć wody podziemnej zostaną ustanowione przez Wody Polskie z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne