Questions and answers

Jak ująć w ewidencji środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zastępca ordynatora może pełnić dyżury na kontrakcie w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pożyczkę od rodziny na cele mieszkaniowe należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki organ powinien obecnie uprawomocniać pozwolenia wodnoprawne wydane przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy płatki PET kupowane w celu przetworzenia na regranulat są surowcem czy odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przyjmowanie opon do regeneracji jest zbieraniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy starosta powinien zlecić na swój koszt wykonanie inwentaryzacji lasów należących do gmin czy parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie kary są przewidziane za brak ewidencji opakowań wprowadzonych do obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakich dokumentach podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach powinien zamieszczać numer rejestrowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód uzyskany na potrzeby świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie czynności powinien podjąć dyrektor placówki, której nauczyciel ma stwierdzoną chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co dzieje się z nauczycielką, która przebywając na urlopie dla podratowania zdrowia zajdzie w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy nauczycielce powracającej z urlopu rodzicielskiego należy udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi zatrudnionemu na okres 28 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać 500+ na pierwsze i drugie dziecko w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co przysługuje nauczycielowi, który został skierowany przez dyrektora na dwudniowe szkolenie w czasie godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy woźnemu zatrudnionemu w zespole szkół przysługuje nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy transakcja polegająca na zakupie towarów na Ukrainie od polskiej spółki, będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wystąpić o legalizację urządzeń wodnych, które powstały przed 2001 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Co oznacza, że obiekt ma być usytuowany na działce budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Jakie kryteria rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych może wprowadzać rada gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozliczenia opłaty środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy eksport usług świadczenia serwisu powinien być opodatkowany stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy zakupie samochodu osobowego podatnik musi zastosować proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach odszkodowania wypłacone w związku z pracami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób odwołać wicedyrektora szkoły, który ma powierzenie na okres 5 lat szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przedsiębiorca może nawiązać współpracę z firmą, polegającą na oddelegowaniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy odstępne (cesja leasingu) jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpady o kodach 17 01 01 i 17 05 04 mogą być wykorzystywane do utwardzania dróg dojazdowych na pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dla potrzeb określenia podatku od nieruchomości do powierzchni użytkowej należy wliczyć powierzchnię loggi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy można przekształcić specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy osobom zwolnionym przed dniem ustalonym jako wolne za święto w sobotę należy wyznaczyć inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy Ukraińcy zatrudnieni na umowę o pracę uzyskają w przyszłości "polską emeryturę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie są konsekwencje wysłania większej ilości towaru do kontrahenta z UE, jeśli faktura została już wystawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto jest zobowiązany do utrzymania rowów gminnych, Skarbu Państwa oraz prywatnych użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie rozbudowy i przebudowy stawu rybnego (urządzenia melioracji wodnej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć przychody na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile czasu powinny trwać godziny wspomagania nauczania w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Ile godzin należy przyznać na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawnia się zobowiązanie spółki wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne