Czy pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej na stanowisku konserwator należy do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zaliczyć okres nauki w zasadniczej szkole górniczej i w technikum górniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej na stanowisku konserwator należy do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zaliczyć okres nauki w zasadniczej szkole górniczej i w technikum górniczym?

Nie uwzględniając tego okresu staż pracy potwierdzony świadectwami pracy wynosi 30 lat. Jednakże pracownik przedłożył decyzję z ZUS o przeliczeniu emerytury z której wynika, że ZUS uznał okres nauki ww. szkołach, wskazując że staż pracy pracownika wynosi 35 lat (okresy składkowe).

Czy należny uznać staż pracy wynikający z decyzji ZUS i wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

Czy jednak należy wymagać od pracownika potwierdzenia świadectwa pracy bądź umowy o pracę potwierdzających odbycie praktycznej nauki zawodu zgodnie z art. 38 ust 5 ustawy o pracownikach samorządowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access