Questions and answers

Czy wykrycie wady przez producenta urządzenia obliguje jej użytkownika do wprowadzenia w nim sugerowanych zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy konieczne jest podpisanie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinno złożyć Koło Łowieckie do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Ile wynosi stawka VAT na usługi ślusarskie i spawanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku, gdy kontrahent nie uregulował należności z faktury z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zarząd oddziału ZNP ma prawo domagać się o udostępnienie arkusza organizacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak uzyskać zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą być osobami wykonującymi przymus bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy zakwalifikować polichlorek winylu, obliczając opłatę za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wody w rowach zaliczają się do śródlądowych wód płynących lub stojących?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy wodę z próbnych pompowań ujęcia można zrzucić do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kto odpowiedzialny jest za straty poniesione w wyniku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy doświadczenie projektanta może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wnioskodawca zaprzestał sprawowania opieki i winien zwrócić SZO za jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczycielowi wygaszanego gimnazjum, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup usługi korzystania z telefonów stacjonarnych przez zamawiającego sektorowego jest wyłączony ze stosowania p.z.p?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek obligatoryjny naliczenia na ZFSŚ dla byłych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie godziny dodatkowe powinni realizować nauczyciele w ramach 40h wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy grunty zabudowane budynkiem trakcyjnym podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakup samochodu od rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 p.z.p. stwarza obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak rozróżnić, czy mamy do czynienia z podwykonawstwem czy udostępnieniem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały od dnia, od którego przysługuje emerytura?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy doświadczenie wykonawcy może stanowić drugie kryterium w przetargu na usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia obecności służby bhp podczas wszystkich zmian roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dokonując wyceny wyrobów gotowych należy oczyścić przychody o wartość usługi montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w roku bieżącym dotyczącą roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy spółki z o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł objąć stanowisko wicedyrektora w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakich dowodów organ może stwierdzić uciążliwości odorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w trzeciej klasie gimnazjalnej musi być podział drugiego języka na grupę zaawansowaną i podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymaną dotację unijną na zakup dwóch maszyn, gdy brak jest przydzielonej kwoty na daną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne