Pytania i odpowiedzi

Kiedy spółka jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczana jest od każdej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dłużnik może stosować ulgę na złe długi, gdy jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać zamknięcie roku w związkach zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na terenie ROD można wybudować boksy do składowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie prowadzony pracowniczy plan kapitałowy dla pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy wykazać nabycie usługi spedycyjnej w deklaracji VAT-7 i których pozycjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty muszą wchodzić w skład JPK - MAGAZYN?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów w zakresie standardów emisyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady sprzedaży artykułów medycznych dla osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy na odbudowę koryta rowu pozwolenie na budowę powinien wydawać wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć częściowo zareklamowany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję gdzie wystąpiła faktura korekta, której nabywca nie odbiera?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy rezygnacja z podwyższonej składki ZUS od lipca spowoduje obniżenie składki za ten miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wystawić fakturę dla unijnego kontrahenta nie będąc podatnikiem VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej uzyskującej przychody z najmu prywatnego należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy schody stalowe na czas budowy można dostawić do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy wymagać od zleceniobiorcy odbycia szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wyliczając dni urlopu uzupełniającego należy brać pod uwagę wyłącznie dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy osoba kierująca pracownikami może być obciążana odpowiedzialnością za organizację pracy podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w świetle przepisów RODO pracownik może złożyć oświadczenie o zmianie dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy należy składać zerowe deklaracje VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować wysyłkę do Rosji części zapasowych (w ramach gwarancji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy firma wysyłkowa pakująca produkty na zlecenie powinna osiągać poziomy odzysku i recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przedszkolu można wywiesić na drzwiach sali zajęć imienną listę dzieci mających w tej sali zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić, gdy dwaj wykonawcy będący spółką cywilną złożyli dwie odrębne oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien postępować z utajnioną ofertą, kiedy wykonawca nie wykazał podstaw utajnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy wyrażenie opinii przez radę pedagogiczną może nastąpić przez podjęcie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy uzupełnić legitymację szkolną uczniów szkół podstawowych według nowego wzoru MEN-I/1?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy konieczne jest uśrednienie etatu nauczyciela zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dochód nieopodatkowany uzyskany z tytułu członkostwa w RSP należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak w świadectwie pracy nauczyciela wpisać okres, w którym został powołany do odbycia służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy składki AC stanowią koszt uzyskania przychodu tylko do wysokości limitu 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być data przyjęcia uczennicy do klasy II w nowej placówce od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak rozliczyć refakturowanie internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne