W jaki sposób zwiększyć maksymalną wartość zawartej umowy o udzielenie zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2020 r. w wyniku przetargu zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na poziomie XX zł za 1MG. Strony ustaliły szacunkową wartość zamówienia na poziomie 1.000.000 zł za okres od stycznia do 30.09.2021 r. W umowie zawarto również zapis, że w przypadku, gdy ilość faktycznie odebranych odpadów będzie wyższa, to wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z faktycznie odebraną ilością ton odpadów. We wrześniu najprawdopodobniej zostanie przekroczona ilość odebranych odpadów komunalnych, które zabezpiecza szacunkowa wartość umowy.

Czy zatem można zapłacić za odbiór odpadów komunalnych kwotę wyższą o ok. 5% niż wynikająca z umowy, powołując się na zapisy, że umowa obowiązuje do 30.09.2021 r. i zawiera zapis, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z ilością faktycznie odebranych i zagospodarowanych ton?

Czy konieczne jest zawarcie aneksu, z którego wynikała będzie nowa wartość umowy (wyższa o ok. 5%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX