Czy na całej działce będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, na której powstała droga publiczna, z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 98 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n. na całej działce będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, na której powstała droga publiczna (nie była specjalnie dzielona do powstania na jej części drogi publicznej), z mocy prawa wygasa użytkowanie wieczyste i jaka jest procedura ujawnienia praw w księdze wieczystej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX