Czy laboratoria zakładowe mogą być odrębną instalacją, jeżeli główne instalacje znajdą się na wydziałach produkcyjnych leków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy laboratoria zakładowe mogą być odrębną instalacją, jeżeli główne instalacje znajdą się na wydziałach produkcyjnych leków?

Laboratoria służą głównie do sprawdzania jakości wyrobu, prac badawczo-rozwojowych, środowiskowych. Główne odpady to zlewki z chromatografów z badań leków, próby archiwalne i zdekontominowane podłoża mikrobiologiczne. Występuje przekroczenie trochę powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych, ale analizując jedno urządzenie nie wytwarza powyżej 1 Mg odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX