Questions and answers

Czy pracodawca powinien odprowadzić składkę na FEP od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przed uzyskaniem znaku CE i sfinalizowaniem odprawy celnej firma może odsprzedać zaimportowane maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekroczenie okapu poza NLZ jest zgodne z treścią mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy przychody fundacji związane z prowadzenie działalności statutowej mogą być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż praw autorskich programu dla szkoleń i kursów instruktorskich z jogi może być objęta stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy status administratora danych osobowych jest zależny od faktycznego dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy urząd miejski może odmówić komornikowi zajęcia diety radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy w przypadku działalności nieewidencjonowanej istnieje obowiązek wystawiania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku wynajmu samego operatora również należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu paliwa przez spedytora poza terytorium Polski prawidłowym jest brak ewidencji VAT faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu będzie zwiększać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wynajem ogrodzenia tymczasowego na potrzeby budowy podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakład może odprowadzać ścieki przemysłowe oraz wody opadowe jednym wylotem do kanalizacji obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zmiana wysokości budynku to nadbudowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy nauczycielki, która przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaki jest ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego (bilansu) spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaki rodzaj premii za wynagrodzenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki symbol ma legitymacja szkolna dla ucznia klasy pierwszej 5-letniego technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć eksport dodatkowych towarów do wykonania linii odpylania w fabryce poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć pobieranie grafik za pośrednictwem portalu z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wynajem firmom kserokopiarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy liczyć pracę w porze nocnej wychowawcy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak poprawnie wskazać wiek krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP za pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w związku z art. 30 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT otrzymanie darowizny od firmy z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wygląda procedura wniesienia opłaty zastępczej za mieszkańca w DPS przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak wystawić fakturę korygującą do pierwotnej faktury, która zawierała błędną nazwę firmy i NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy umowa o dzieło i umowa zlecenia podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć powstały w trakcie stosunku pracy przychód, w sytuacji gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jakiego wymiaru pensum powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabowidzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy pomniejszyć dotację w przypadku urlopu bezpłatnego młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przyznać zasiłek rodzinny od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie usług pralniczych może być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne