Czy nagrody za sumienne wykonywanie obowiązków przez nauczycieli mogą zostać sfinansowane z dotacji? - OpenLEX

Czy nagrody za sumienne wykonywanie obowiązków przez nauczycieli mogą zostać sfinansowane z dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podczas weryfikacji prawidłowości zachowania limitu wynagrodzenia możliwego do sfinansowania z dotacji oświatowej osobie zatrudnionej w szkole niepublicznej należy do wynagrodzenia zasadniczego doliczyć wypłaconą tej osobie i sfinansowaną z dotacji nagrodę za sumienne wykonywanie obowiązków i inne składniki wynagrodzenia np. jednorazowy dodatek za pracę z uczniami niepełnosprawnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX