Jak należy dokonać aktualizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? - OpenLEX

Jak należy dokonać aktualizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po dokonaniu sprawozdania z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie ustalono, że działania zawarte do realizacji w programie należy zaktualizować.

Jak należy dokonać tej aktualizacji?

Rozumiem że zmiany należy dokonać kolejną uchwałą.

Czy zmiana tej uchwały ma dotyczyć całego programu czy należy w niej podać tylko zmieniane działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX