Court jurisprudences

II SA/Kr 291/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056533 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Kr 305/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056539 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Kr 395/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056560 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Kr 453/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056569 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Kr 529/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056574 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Kr 571/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056576 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Lu 1015/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2812135 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Lu 192/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078050 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Lu 199/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078052 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Lu 351/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078073 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Lu 950/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078220 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Łd 191/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2050248 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Łd 390/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2050284 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Łd 863/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2050296 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Ol 443/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2811492 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Ol 725/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2811854 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Ol 806/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2812209 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Ol 833/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2811598 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Po 228/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060675 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Po 91/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060774 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Po 92/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060776 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Po 93/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2060777 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Rz 67/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2068886 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Wa 442/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2060855 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Wa 662/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2060880 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Wa 712/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2114439 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SA/Wa 782/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2060894 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Kr 15/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056793 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Kr 28/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056732 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Kr 66/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056738 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2056747 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Lu 44/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078240 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Lu 54/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2078245 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Łd 150/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2050324 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SAB/Op 37/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2056762 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SO/Bd 11/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2072995 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

II SO/Bd 13/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2072996 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.