Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1982.24.209

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1982 r.

UCHWAŁA Nr 205
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 1982 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Na podstawie dostosowania stanu prawnego do zasad wynikających z ustaw wprowadzających reformę gospodarczą, a także innych aktów prawnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że utraciły moc obowiązująca uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ B. PREZYDIUM RZĄDU, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp.Nr uchwałyDataTytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany
1PRz24.VI.1950 r.w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakładów lub ich części oraz przedmiotów majątku trwałego pomiędzy państwowymi jednostkami gospodarczymi a jednostkami spółdzielczymiNr A-78, poz. 911; 54 r. Nr 93, poz. 1024; 56 r. Nr 105, poz. 1205; 57 r. Nr 65, poz. 399; 61 r. Nr 86, poz. 364
2207 PRz17.III.1951 r.w sprawie finansowania wydatków na współzawodnictwo, nagrody indywidualne, wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiegoNr A-25, poz. 320; 57 r. Nr 17, poz. 124 i 125; Nr 80, poz. 479; Nr 88, poz. 525; 74 r. Nr 7 poz. 53
3407 RM3.VI.1953 r.w sprawie zlecenia Państwowej Komisji Cen przy Radzie Ministrów niektórych czynności w zakresie cen, opłat i stawek taryfowychNr A-57, poz. 723; 76 r. Nr 19, poz. 84
438 RM30.I.1954 r.w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniachNr A-30, poz. 442
5372 RM26.V.1955 r.w sprawach skróconego czasu pracy w Fabryce Lin, Drutu i Wyrobów z Drutu we WłocławkuNr 51, poz. 523
6953a PRz2.XII.1955 r.w sprawie wyprawek dla niemowlątNr 127, poz. 1628; sprost.: 56 r. Nr 68, poz. 864
7545 RM24.VIII.1956 r.w sprawie decentralizacji nadzorowania w spółdzielczości pracyNr 73; poz. 869
8792 RM15.XII.1956 r.w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych przy zakładach pracy57 r. Nr 13, poz. 92
9170 RM10.V.1957 r.w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowegoNr 51, poz. 318
10310 RM8.VIII.1957 r.w sprawie wykonania planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznegoNr 69, poz. 422
11323 RM16.VIII.1957 r.w sprawie dodatku za wysługę lat pracowników przemysłu energetycznegoNr 71, poz. 433
12419 RM9.XI.1957 r.w sprawie gospodarowania staląNr 89, poz. 529
13296 RM6.VIII.1958 r.w sprawie uprawnień pracowników przechodzących do pracy dołowej w górnictwie węgla kamiennegoNr 63, poz. 358
14233 RM6.IV.1959 r.w sprawie uposażenia pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieżyNr 55, poz. 258; 62 r. Nr 9, poz. 29
15415 RM6.X.1959 r.w sprawie podziału zadań przewozowych pomiędzy transportem kolejowym i transportem samochodowymNr 96, poz. 508
16438 RM10.XI.1959 r.w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionejNr 96, poz. 509
17506 RM22.XII.1959 r.w sprawie opłat za świadczenia zakładów pomocy społecznej60 r. Nr 13, poz. 60; 62 r. Nr 35, poz. 166; 68 r. Nr 12, poz. 75
18187 RM2.VI.1960 r.w sprawie sprawozdawczości z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac oraz wypłat z tytułu rent, zasiłków i stypendiówNr 54, poz. 258; 68 r. Nr 55, poz. 392
19426 RM19.XII.1960 r.w sprawie opracowywania i zatwierdzania rocznych planów techniczno-ekonomicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej61 r. Nr 3, poz. 21; 69 r. Nr 36, poz. 270; 70 r. Nr 10, poz. 85
2087 RM21.II.1961 r.w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez domy małych dzieciNr 27, poz. 130; 62 r. Nr 35, poz. 165; 68 r. Nr 12, poz. 74
21365 RM20.IX.1961 r.w sprawie usprawnienia gospodarki remontowejNr 81, poz. 340
2211 RM11.I.1962 r.w sprawie wzmocnienia służb technicznychNr 17, poz. 72
2362 RM16.II.1962 r.w sprawie wytycznych co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości w miastach i osiedlachNr 23, poz. 98
2488 RM16.III.1962 r.w sprawie przekazania Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnegoNr 27, poz. 114
25183 RM25.V.1962 r.w sprawie ogólnego zakresu badań statystycznych Głównego Urzędu StatystycznegoNr 49, poz. 238
26233 RM26.VII.1962 r.w sprawie usprawnienia organizacji gospodarki komunalnej i mieszkaniowejNr 63, poz. 299; 70 r. Nr 40, poz. 294
27234 RM26.VII.1962 r.w sprawie ustalania ceny terenów nabywanych w drodze pierwokupu przez prezydia rad narodowychNr 63, poz. 300
28247 RM4.VIII.1962 r.w sprawie wykonywania pilnych prac ofertowych i dokumentacyjnych dla potrzeb eksportu przez pracowników własnych przedsiębiorstwNr 63, poz. 302
29288 RM13.IX.1962 r.w sprawie warunków tworzenia przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych działających w dziedzinie wykonawstwa budowlano-montażowego i remontowo-budowlanego oraz produkcji materiałów budowlanychNr 78, poz. 364
306 RM5.I.1963 r.w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa oleju lnianego, oleju rycynowego, technicznego, kwasów porafinacyjnych oraz kwasów cytrynowego i mlekowegoNr 4, poz. 15
3141 RM19.I.1963 r.w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionejNr 7, poz. 34; 69 r. Nr 36, poz. 272
3261 RM29.I.1963 r.w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego krajuNr 15, poz. 85; 66 r. Nr 1, poz. 13; 73 r. Nr 55, poz. 305
33243 RM12.VII.1963 r.w sprawie wyeliminowania niuzasadnionego importu przy projektowaniu maszyn i zakładów przemysłowychNr 65, poz. 323
34251 RM19.VII.1963 r.w sprawie pomocy kredytowej dla spadkobierców i współwłaścicieli gospodarstw rolnychNr 58, poz. 299
3548 RM21.II.1964 r.w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytuNr 15, poz. 69; 64 r. Nr 43, poz. 205; Nr 59, poz. 277; 65 r. Nr 9, poz. 28; Nr 26, poz. 130; 66 r. Nr 4, poz. 29; Nr 64, poz. 308; 69 r. Nr 20, poz. 166; 71 r. Nr 3, poz. 12; Nr 13, poz. 98; Nr 55, poz. 360; 72 r. Nr 44, poz. 237; 77 r. Nr 5, poz. 40; Nr 22, poz. 118; 78 r. Nr 3, poz. 16; 80 r. Nr 26, poz. 143
36224 RM29.VII.1964 r.w sprawie postępu ekonomicznego w gospodarce uspołecznionej i organizacji służb ekonomicznychNr 55, poz. 260
37226 RM29.VII.1964 r.w sprawie środków zmierzających do przeciwdziałania wadliwej produkcji i kierowania do obrotu wyrobów złej jakościNr 55, poz. 262; 66 r. Nr 10, poz. 94; Nr 19, poz. 156; Nr 36, poz. 270
38228 RM29.VII.1964 r.w sprawie zasad i właściwości organów do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz robót (usług) produkcji jednostek państwowych objętych planem terenowym, spółdzielni, organizacji społecznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionejNr 56, poz. 264; 66 r. Nr 26, poz. 132; 69 r. Nr 36, poz. 270; 74 r. Nr 40, poz. 233
39240 RM7.IX.1965 r.w sprawie usprawnienia planowania produkcji przemysłowej w dostosowaniu do zapotrzebowania odbiorcówNr 49, poz. 263
40306 RM30.XI.1965 r.w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej70 r. Nr 16, poz. 133; 79 r. Nr 16, poz. 95
41122 RM13.V.1966 r.w sprawie zasad kalkulacji niektórych kosztów przy ustalaniu cen artykułów i usług wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionejNr 26, poz. 132; 69 r. Nr 10, poz. 94
4226 RM3.II.1967 r.w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cenNr 13, poz. 65; 69 r. Nr 36, poz. 270; 74 r. Nr 40, poz. 233
43105 RM22.III.1968 r.w sprawie wytycznych dla ustalania opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach69 r. Nr 3, poz. 33, 70 r. Nr 20, poz. 166
44257 RM12.VIII.1968 r.w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionejNr 35, poz. 244
459 RM9.I.1969 r.w sprawie zakładowych rad szkoleniowychNr 4, poz. 35
46106 RM14.VI.1969 r.w sprawie ustalania cen za prace projektoweNr 24, poz. 187
47115 RM30.VI.1969 r.w sprawie współpracy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w sprawach planistycznychNr 30, poz. 225; sprost. 69 r. Nr 40, poz. 333
48141 RM11.VIII.1969 r.w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionejNr 36, poz. 272
49159 RM11.VIII.1969 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych delegowanych do prac związanych z montażem lub rozruchem maszyn i urządzeń poza przedsiębiorstwem macierzystymNr 37, poz. 303; 73 r. Nr 22, poz. 127; 76 r. Nr 3, poz. 14
50193 RM23.X.1969 r.w sprawie kombinatów przemysłowych i budowlanychNr 46, poz. 362; 80 r. Nr 13, poz. 55
51212 RM2.XII.1969 r.w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnejNr 51, poz. 393
5241 RM23.III.1970 r.w sprawie dalszego usprawnienia obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznegoNr 10, poz. 86; 72 r. Nr 40, poz. 218; 73 r. Nr 36, poz. 218
53164 RM9.X.1970 r.w sprawie zapewnienia ciągłości zaspokojenia zapotrzebowania na wyroby przemysłu uspołecznionegoNr 37, poz. 278
54182 RM9.XI.1970 r.w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczościNr 40, poz. 299; 72 r. Nr 10, poz. 70; Nr 50, poz. 265
5514 RM15.I.1971 r.w sprawie zasad organizacji państwowego przemysłu terenowegoNr 10, poz. 64
56120 RM21.VI.1971 r.w sprawie rozwoju zakładowego budownictwa mieszkaniowego realizowanego systemem gospodarczymNr 35, poz. 226
57122 RM25.VI.1971 r.w sprawie przyjmowania do eksploatacji i przeprowadzania rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnychNr 36, poz. 230
58164 RM6.VIII.1971 r.w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi

(utraciła moc tylko w stosunku do przedsiębiorstw państwowych)

81 r. Nr 24, poz. 216
59169 RM12.VIII.1971 r.w sprawie wzmożenia walki z hałasem i wibracjami w zakładach pracyNr 47, poz. 304
60184 RM2.IX.1971 r.w sprawie prognozowania poziomu cen oraz planowania zmian cen artykułów zaopatrzeniowo- inwestycyjnych Nr 46, poz. 294
6149 RM18.II.1972 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeńNr 13, poz. 90; 73 r. Nr 12, poz. 70; 74 r. Nr 24, poz. 142, Nr 40, poz. 233
6296 RM7.IV.1972 r.w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupieNr 25, poz. 138; 72 r. Nr 45, poz. 242; 73 r. Nr 21, poz. 124; Nr 27, poz. 167; Nr 38, poz. 230; 74 r. Nr 4, poz. 25, Nr 29, poz. 174 Nr 40, poz. 233; 75 r. Nr 17, poz. 109, Nr 25, poz. 157; 76 r. Nr 30, poz. 131; 78 r. Nr 27, poz. 97
63132 RM19.V.1972 r.w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do eksploatacjiNr 32, poz. 174; 75 r. Nr 3, poz. 15; 79 r. Nr 15 poz. 86
64267 RM13.X.1972 r.w sprawie zasad i trybu ustalania oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importuNr 52, poz. 274; 73 r. Nr 27, poz. 168; 75 r. Nr 15, poz. 88; 76 r. Nr 7, poz. 35
65281 RM3.XI.1972 r.w sprawie cykli realizacji inwestycjiNr 54, poz. 288
66128 RM1.VI.1973 r.w sprawie ustalania cen detalicznych towarów importowanychNr 27, poz. 168; 76 r. Nr 7 poz. 35
67129 RM1.VI.1973 r.w sprawie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowychNr 27, poz. 169; 74 r. Nr 16, poz. 102; Nr 24, poz. 142
68157 RM6.VII.1973 r.w sprawie rozwoju systemu generalnych dostaw maszyn i urządzeń oraz kompleksowej obsługi inwestorówNr 32, poz. 194; 74 r. Nr 40, poz. 233
69184 RM27.VII.1973 r.w sprawie zasad i trybu ogłaszania cen i przepisów w sprawach cenNr 35, poz. 200
70236 RM12.X.1973 r.w sprawie ustalania cen detalicznych na publikacje nieperiodyczne oraz zasad finansowania deficytowych publikacji nieperiodycznychNr 47, poz. 267; Nr 56, poz. 317
71289 RM21.XII.1973 r.w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych74 r. Nr 2, poz. 9; 75 r. Nr 28, poz. 172; 77 r. Nr 2 poz. 15; 82 r. Nr 10, poz. 72
72294 RM21.XII.1973 r.w sprawie utworzenia zjednoczeń technicznej obsługi rolnictwa oraz Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi RolnictwaNr 56, poz. 316
73295 RM21.XII.1973 r.w sprawie werbunku pracowników74 r. Nr 2, poz. 10
7449 RM14.II.1974 r.w sprawie socjalistycznego współzawodnictwa pracyNr 7, poz. 53
75271 RM25.XI.1974 r.w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniuNr 40, poz. 233; 75 r. Nr 19, poz. 118; 81 r. Nr 27, poz. 235
7635 RM14.II.1975 r.w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności gospodarczej kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek RolniczychNr 6, poz. 34
7782 RM9.IV.1976 r.w sprawie kombinatów rolnychNr 20, poz. 90; Nr 35, poz. 152
78121 RM11.VI.1976 r.w sprawie koordynacji międzynarodowej i branżowej działalności gospodarczejNr 28, poz. 124; 1980 r. Nr 25, poz. 136
79128 RM11.VI.1976 r.w sprawie rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980Nr 31, poz. 134
802 RM7.I.1977 r.w sprawie podatku od funduszu płacNr 1, poz. 2; 81 r. Nr 18, poz. 150; 82 r. Nr 9, poz. 55
8114 RM28.I.1977 r.w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionejNr 3, poz. 19
8255 RM1.IV.1977 r.w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowychNr 11, poz. 65; 80 r. Nr 25, poz. 134
8383 RM3.VI.1977 r.w sprawie rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych do 1980 r.Nr 15, poz. 82
84134 RM7.IX.1977 r.w sprawie zasad przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów przemysłowychNr 23, poz. 119
85162 RM11.XI.1977 r.w sprawie zagospodarowania rezerw funduszu płac zgromadzonych do końca 1976 r.Nr 32, poz. 155
86181 RM9.XII.1977 r.w sprawie zasad realizacji inwestycji modernizacyjnychNr 33, poz. 181
8771 RM2.VI.1978 r.w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnegoNr 23, poz. 78; 1981 r. Nr 9, poz. 71
88188 RM22.XII.1978 r.w sprawie dotacji przedmiotowychNr 39, poz. 151
8995 RM30.IX.1980 r.w sprawie zaostrzenia kontroli ustalania i przestrzegania cen detalicznychNr 25, poz. 135; 81 r. Nr 23, poz. 207
9096 RM3.X.1980 r.w sprawie kooperacji przemysłowejNr 25, poz. 136
91118 RM17.XI.1980 r.w sprawie zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w 1981 r.Nr 30, poz. 165
92121 RM17.XI.1980 r.w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwychNr 29, poz. 161, 81 r. Nr 10, poz. 79
9338 RM20.II.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworówNr 7, poz. 57
9476 RM17.IV.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży masłaNr 11, poz. 82; Nr 19, poz. 172
9577 RM17.IV.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży mąki pszennej, kasz, płatków zbożowych oraz ryżuNr 11, poz. 83
9693 RM11.V.1981 r.w sprawie zasad i warunków podejmowania i realizacji przez państwowe organizacje gospodarcze wysokoefektywnych i szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnychNr 13, poz. 98
97135 RM12.VII.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworówNr 18, poz. 152; Nr 27, poz. 234
98149 RM27.VII.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży masłaNr 19, poz. 172
99156 RM10.VIII.1981 r.w sprawie wzmożenia walki ze spekulacjąNr 20, poz. 188
100167 RM10.VIII.1981 r.w sprawie reglamentowanej sprzedaży proszków do praniaNr 20, poz. 192
101212 RM12.X.1981 r.zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworówNr 27, poz. 234
10228 RM27.I.1982 r.w sprawie powołania Inspekcji CenNr 7, poz. 38