§ 1. - Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1982.24.209

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1982 r.
§  1.
Uznaje się, że utraciły moc obowiązująca uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.