Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1967.62.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1967 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 31 października 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
167/B-12004Cegły kominówki12 września 1967 r.1 stycznia 1969 r.
267/C-82002Wyroby z węgli uszlachetnionych. Masy węglowe elektrodowe do elektrod ciągłych samospiekających13 września 1967 r.1 lipca 1969 r.
367/C-88036Bezwodnik octowy techniczny4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
467/C-89203Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu4 października 1967 r.1 stycznia 1968 r.
567/C-89205Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu3 października 1967 r.1 stycznia 1968 r.
667/C-94161Węże gumowe do kwasów i zasad19 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
767/C-97013Produkty węglopochodne. Solwentnafta4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
867/D-55160Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy nasadzane pojedyncze ścinowe piłowe23 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
967/D-95023Słupy drewniane teleenergetyczne29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1067/H-74597Brąz aluminiowy. Rury wyciskane15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1167/H-82180Nikiel. Gatunki15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1267/H-83002Surówka wielkopiecowa odlewnicza29 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1367/H-97025Ołów. Proszek rozpylany15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1467/H-97026Żelazo. Proszek elektrolityczny15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1567/M-51077Sprzęt pożarniczy. Prądownice do gaśnic i agregatów śniegowych29 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1667/M-74278Armatura przemysłowa. Kurki bezdławikowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne 6 kG/m220 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
1767/M-53216Warsztatowe środki pomiarowe. Końcówki pomiarowe wymienne do średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych2 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
1867/M-75235*) Armatura domowej sieci

wodociągowej. Kurki

przelotowe mosiężne

29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
1967/M-75-236 - Kurki spustowe mosiężne29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
2067/M-80028Druty okrągłe ogólnego przeznaczenia ze stali średniowęglowej2 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
2167/M-86408*) Łożyska toczne. Łożyska

kulkowe skośne jednorzędowe

z dzielonym pierścieniem

wewnętrznym lub zewnętrznym

(Serie: Q10, QJ10, Q2, QJ2,

Q3, QJ3). Główne wymiary

16 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
2267/M-86409 - Łożyska walcowe

wielorzędowe z koszykiem

i bez koszyka (Serie:

NNU69..M i NNU69..V).

Główne wymiary

16 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
2367/E-90150Przewody elektryczne miedziane. Własności elektryczne i mechaniczne drutu6 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
2467/E-90160Przewody elektroenergetyczne. Budowa żył okrągłych miedzianych i aluminiowych4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
2567/E-90254Kable sygnalizacyjne o izolacji papierowej i powłoce aluminiowej4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
2667/P-50450Papiery i kartony antykorozyjne natronowe4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
2767/T-06440Lampy elektronowe nadawcze i prostownicze próżniowe. Wymagania i badania15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
2867/F-06010Meble. Pakowanie, przechowywanie, transport26 września 1967 r.1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i dostaw:
2967/K-91257Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
3067/D-61071Przenośniki łańcuchowe do drewna. Parametry podstawowe29 września 1967 r.1 stycznia 1969 r.
3167/M-66805Połączenia matryc z bijakami młotów przeciwbieżnych3 października 1967 r.1 stycznia 1969 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
3267/M-02041Wymiary długościowe nominalne23 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
3367/M-02042Zbieżności i pochylenia23 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie używania pojęć i symboli:
3467/M-44001Pompy i układy pompowe. Wielkości charakterystyczne. Określenia i symbole28 sierpnia 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
3567/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
3667/B-10242Roboty pokrywcze. Krycie dachów płytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze19 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie metod pomiarów:
3767/E-04064Próby prądami udarowymi4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie badań rozjemczych:
3867/H-04790Analiza chemiczna cyny29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
w zakresie metod badań:
3967/B-04113*) Materiały kamienne.

Oznaczanie wytrzymałości

tłucznia kamiennego na

miażdżenie

29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4067/B-04115 - Oznaczanie wytrzymałości

kamienia na uderzenie

(zwięzłość)

29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4167/E-04631Materiały izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań4 października 1967 r.1 lipca 1968 r.
4267/C-04009*) Przetwory naftowe. Pomiar

temperatury zapłonu w tyglu

zamkniętym metodą Martensa

Pensky’ego

12 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4367/C-04080 - Badanie odporności olejów

na utlenianie

12 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4467/C-04241Guma. Badanie substancji toksycznych i badania sensoryczne. Metody podstawowe19 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4567/C-04551*) Woda do picia do celów

gospodarczych i

przemysłowych. Oznaczanie

zawartości wapnia

15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4667/C-04595 - Oznaczanie zawartości

ołowiu

29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4767/C-81515Wyroby lakierowe. Nie niszczący pomiar grubości powłok metodą elektromagnetyczną29 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
4867/D-04221*) Fizyczne i mechaniczne

własności płyt wiórowych i

paździerzowych. Oznaczanie

nasiąkliwości

4 października 1967 r.1 stycznia 1969 r.
4967/0-04222 - Oznaczanie wilgotności4 października 1967 r.1 stycznia 1969 r.
5067/D-56240Obrabiarki do drewna. Szlifierki walcowo-taśmowe jednostronne górne z posuwem taśmowym. Sprawdzanie dokładności15 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
5167/M-69790Próby statyczne rozciągania i ścinania złącz lutowanych23 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
5267/S-04000Pojazdy samochodowe. Kontrolne zużycie paliwa. Metoda pomiaru23 września 1967 r.1 lipca 1968 r.
5367/S-13089Analiza chemiczna szkła borowego, ołowiowego i litowego29 września 1967 r.1 stycznia 1969 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 stycznia 1967 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
161/A-79532Spirytus skażony (denaturat)30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)27 września 1967 r.
257/C-80083Odczynniki. Chlorek sodowy8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)12 października 1967 r.
366/C-88024Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych5 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)5 października 1967 r.
460/H-12010Materiały ogniotrwałe. Wyroby krzemionkowe. Klasyfikacja gatunków2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)15 września 1967 r.
562/H-83156Staliwo stopowe konstrukcyjne. Gatunki9 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265)15 września 1967 r.
659/K-91046Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Osie zestawów kołowych24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)13 września 1967 r.
765/M-40300Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania techniczne1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)16 września 1967 r.
860/R-74456Rośliny okopowe. Oznaczanie jakości ziemniaków1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)30 września 1967 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-12004 "Cegły kominówki", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 44 zastępują następujące normy:

1) PN-61/C-82002 "Wyroby z węgli uszlachetnionych. Masy węglowe elektrodowe do elektrod ciągłych samospiekających typu Soederberga",

2) PN-61/C-04237 "Guma. Metody wykrywania i oznaczania zawartości nieorganicznych substancji toksycznych"

- ustanowione: pierwsza dnia 25 listopada, a druga dnia 9 grudnia 1961 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-62/C-89203 "Łączniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych. Wymagania montażowe", ustanowioną dnia 9 kwietnia 1962 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-60/C-97013 "Produkty węglopochodne. Solwentnafta z węgla kamiennego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-58/D-95023 "Surowe słupy drewniane do budowy napowietrznych linii elektrycznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-59/H-74597 "Brąz aluminiowy. Rury wyciskane (tłoczone)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-63/H-82180 "Nikiel. Gatunki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).
8.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 23 zastępują następujące normy:

1) PN-58/H-83002 "Surówka wielkopiecowa odlewnicza",

2) PN-58/E-90150 "Przewody elektryczne miedziane. Własności elektryczne i mechaniczne drutów i linek"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 6 listopada, a druga 23 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-60/M-53216 "Warsztatowe środki miernicze. Końcówki miernicze wymienne do średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych (Whitwortha)", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-60/E-90160 "Przewody elektroenergetyczne. Wymiary i budowa żył miedzianych i aluminiowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-63/K-91257 "Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-55/M-02042 "Zbieżności i pochylenia w budowie maszyn i narzędzi", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 42, poz. 263).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-55/B-06200 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki techniczne odbioru", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-60/B-10242 "Roboty pokrywcze. Krycie dachów płytami azbestowo-ocementowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-53/H-04790 "Analiza chemiczna cyny", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/B-04113 "*) Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość tłucznia kamiennego na miażdżenie pod wpływem siły działającej statycznie",

2) PN-53/E-04114 " - Wytrzymałość tłucznia kamiennego na miażdżenie pod wpływem siły działającej dynamicznie"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-53/B-04115 "Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość kamienia na uderzenie (zwięzłość) na aparacie Page’a", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-57/B-04631 "Badania materiałów izolacyjnych ciepłochronnych", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-56/C-04009 "Przetwory naftowe. Pomiar temperatury zapłonu metodą Martensa-Pensky’ego", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN/C-04551 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu wapniowego", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-55/C-04595 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości ołowiu kalorymetrycznie", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-59/C-81515 "Wyroby lakierowe. Pomiar grubości powłok przyrządami elektromagnetycznymi", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-60/S-04000 "Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Oznaczanie nominalnego zużycia paliwa", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).
Tracą moc następujące normy:
1)
z dniem 30 listopada 1967 r.:

PN-57/M-40141 "Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230);

2)
z dniem 30 czerwca 1968 r.:

PN/G-04500 "Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Podział i określenia", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułami tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.