§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1967.62.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1967 r.
§  2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 stycznia 1967 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
161/A-79532Spirytus skażony (denaturat)30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)27 września 1967 r.
257/C-80083Odczynniki. Chlorek sodowy8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)12 października 1967 r.
366/C-88024Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych nitrocelulozowych5 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)5 października 1967 r.
460/H-12010Materiały ogniotrwałe. Wyroby krzemionkowe. Klasyfikacja gatunków2 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)15 września 1967 r.
562/H-83156Staliwo stopowe konstrukcyjne. Gatunki9 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265)15 września 1967 r.
659/K-91046Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Osie zestawów kołowych24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)13 września 1967 r.
765/M-40300Kuchnie i kuchenki gazowe. Wymagania i badania techniczne1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)16 września 1967 r.
860/R-74456Rośliny okopowe. Oznaczanie jakości ziemniaków1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)30 września 1967 r.