Monitor Polski

Ponowne otwarcie do użytku publicznego lotniska w Brodach.

M.P.1938.278.655 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od podatku od lokali.

M.P.1938.278.654 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Ustalenie nazw niektórych miejscowości w powiecie rawskim, bóbreckim i dobromilskim w województwie lwowskim.

M.P.1938.277.653 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Czasowe zamknięcie do użytku publicznego lotniska w Mielcu.

M.P.1938.277.652 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.276.651 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.275.650 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasług.

M.P.1938.275.649 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.275.648 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zamkniecie sesji nadzwyczajnej i otwarcie sesji zwyczajnej Senatu.

M.P.1938.275.647 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt nienormatywny

Zamknięcie sesji nadzwyczajnej i otwarcie sesji zwyczajnej Sejmu.

M.P.1938.275.646 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

M.P.1938.274.645 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt nienormatywny

Wartość jednego grama czystego złota.

M.P.1938.274.643 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność.

M.P.1938.274.642 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie herbu miasta Skaryszewa.

M.P.1938.273.641 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie herbu miasta Łukowa.

M.P.1938.273.640 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie herbu miasta Wąbrzeźna.

M.P.1938.272.639 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność.

M.P.1938.272.638 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.271.637 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.271.636 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.270.635 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zwołanie Senatu.

M.P.1938.270.634 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1938 r. | Akt nienormatywny

Zwołanie Sejmu.

M.P.1938.270.633 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1938 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

M.P.1938.269.632 | uchwała z dnia 15 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.269.631 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.269.630 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.269.629 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu.

M.P.1938.268.628 | uchwała z dnia 15 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

M.P.1938.268.627 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie omyłki.

M.P.1938.268.626 | sprostowanie z dnia 23 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

M.P.1938.268.625 | ogłoszenie z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Wylosowane obligacje 4% Pożyczki Konsolidacyjnej z r. 1936.

M.P.1938.267.624 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Upoważnienie Instytutu Przeciwgazowego do badania mas porowatych do acetylenu rozpuszczonego.

M.P.1938.266.623 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Wylosowane premie do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II z r. 1935.

M.P.1938.265.622 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.265.621 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Wynik wyborów do Senatu.

M.P.1938.264.620 | ogłoszenie z dnia 16 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Wynik wyborów do Sejmu.

M.P.1938.264.619 | ogłoszenie z dnia 16 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Ustalenie nazw miejscowości Neudorf w gminie wiejskiej Neudorf, powiatu drohobyckiego w województwie lwowskim.

M.P.1938.263.618 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.262.617 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.262.616 | zarządzenie z dnia 11 października 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.261.615 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Statut Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.

M.P.1938.260.614 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Wylosowane premie do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III.

M.P.1938.259.613 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.259.612 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.259.611 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.259.610 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".

M.P.1938.258.607 | zarządzenie z dnia 5 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".

M.P.1938.258.606 | zarządzenie z dnia 5 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.605 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.604 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.603 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.602 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.601 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.600 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.599 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.598 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.597 | zarządzenie z dnia 11 października 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.596 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.595 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.258.594 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

M.P.1938.258.593 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.591 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.590 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.589 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.588 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.587 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.586 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.257.585 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.256.584 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.256.583 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Wylosowanie Bonów Funduszu Inwestycyjnego.

M.P.1938.255.582 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.255.581 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.254.580 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.254.579 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zmiana zakresu działania Urzędu Celnego w Zwardoniu.

M.P.1938.253.578 | zarządzenie z dnia 27 października 1938 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obszaru zasilania Państwowego Zakładu Elektrycznego w dolinie Prutu z siedzibą w Mikuliczynie.

M.P.1938.253.577 | zarządzenie z dnia 25 października 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.253.576 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.252.575 | zarządzenie z dnia 29 października 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.252.574 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.252.573 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1938 r. | Akt indywidualny

Zniesienie Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmiana zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.

M.P.1938.251.572 | rozporządzenie z dnia 28 października 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Krzyża Zasługi Za Dzielność.

M.P.1938.250.571 | zarządzenie z dnia 29 października 1938 r. | Akt indywidualny

Wartość jednego grama czystego złota.

M.P.1938.250.570 | obwieszczenie z dnia 25 października 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.249.568 | zarządzenie z dnia 29 października 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.249.567 | zarządzenie z dnia 26 października 1938 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1938.249.566 | zarządzenie z dnia 26 października 1938 r. | Akt indywidualny