Monitor Polski

Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

M.P.1952.A-93.1457 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1952 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".

M.P.1952.A-93.1456 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1952 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

M.P.1952.A-93.1455 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1952 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".

M.P.1952.A-93.1454 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1952 r. | Akt indywidualny

Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".

M.P.1952.A-93.1453 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1952 r. | Akt indywidualny

Zm.: instrukcja "B VII - Pomiar rzeźby terenu".

M.P.1952.A-93.1452 | obwieszczenie z dnia 28 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Skup i gospodarowanie srebrem przeznaczonym na artykuły będące przedmiotem obrotu rynkowego.

M.P.1952.A-93.1451 | instrukcja z dnia 6 listopada 1952 r. | Akt utracił moc

Sposób wypełniania wykazów osób zamieszkałych w nieruchomości.

M.P.1952.A-93.1450 | instrukcja z dnia 30 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1952.A-93.1449 | zarządzenie z dnia 16 października 1952 r. | Akt utracił moc

Postępowanie ze zwierzętami rzeźnymi w obrocie.

M.P.1952.A-93.1447 | zarządzenie z dnia 23 października 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru karty ewidencyjnej oraz wzoru wykazu osób zamieszkałych w nieruchomości.

M.P.1952.A-93.1445 | zarządzenie z dnia 30 października 1952 r. | Akt utracił moc

Rejestracja platyny będącej w dyspozycji jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1952.A-93.1442 | zarządzenie z dnia 25 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zasady normowania i finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.

M.P.1952.A-93.1441 | zarządzenie z dnia 24 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa na rok 1952.

M.P.1952.A-93.1438 | uchwała z dnia 10 września 1952 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1952.A-92.1435 | zarządzenie z dnia 22 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zastępstwo sądowe przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Budownictwa Przemysłowego.

M.P.1952.A-92.1434 | zarządzenie z dnia 20 października 1952 r. | Akt utracił moc

Powiadamianie organów kontroli o ostatecznym odbiorze robót budowlanych i instalacyjnych.

M.P.1952.A-92.1433 | zarządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Budownictwo mieszkaniowe rad narodowych w 1953 r.

M.P.1952.A-92.1432 | zarządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż blachy z bębnów po sodzie kaustycznej.

M.P.1952.A-92.1430 | zarządzenie z dnia 15 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zastępstwo sądowe przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Hutnictwa.

M.P.1952.A-92.1429 | zarządzenie z dnia 22 września 1952 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów o dzieło oraz udzielanie zaliczek i zwalnianie od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.

M.P.1952.A-92.1428 | zarządzenie z dnia 1 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne na Politechnice Warszawskiej.

M.P.1952.A-92.1427 | zarządzenie z dnia 13 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wojewódzkich zarządów budynków mieszkalnych i terenów komunalnych.

M.P.1952.A-92.1426 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych.

M.P.1952.A-92.1425 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania wychowawczyń przedszkoli, prowadzonych przez zakłady pracy.

M.P.1952.A-92.1424 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

M.P.1952.A-92.1423 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

M.P.1952.A-92.1422 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Instrukcja Nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.

M.P.1952.A-92.1421 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei.

M.P.1952.A-92.1420 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-92.1419 | postanowienie z dnia 22 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-92.1418 | postanowienie z dnia 22 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-92.1417 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-92.1416 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-92.1415 | postanowienie z dnia 2 października 1952 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 26 października 1952 r.

M.P.1952.A-91.1414 | obwieszczenie z dnia 28 października 1952 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż materiałów budowlanych dla poszczególnych obywateli.

M.P.1952.A-90.1413 | okólnik z dnia 13 października 1952 r. | Akt nienormatywny

Zwrot opłat skarbowych.

M.P.1952.A-90.1412 | okólnik z dnia 15 października 1952 r. | Akt nienormatywny

Uczestniczenie spółdzielni produkcyjnych w obrocie bezgotówkowym.

M.P.1952.A-90.1411 | instrukcja z dnia 7 października 1952 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych śródlądowych wód za żeglowne i spławne drogi wodne.

M.P.1952.A-90.1410 | zarządzenie z dnia 22 września 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

M.P.1952.A-90.1409 | zarządzenie z dnia 1 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania resortowych służb geologicznych.

M.P.1952.A-90.1405 | uchwała z dnia 26 września 1952 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1403 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1402 | postanowienie z dnia 2 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1401 | postanowienie z dnia 2 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1400 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1399 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1398 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1397 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1396 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń państwowych.

M.P.1952.A-90.1395 | postanowienie z dnia 1 października 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie Orderu "Sztandar Pracy".

M.P.1952.A-90.1394 | zarządzenie z dnia 28 września 1952 r. | Akt indywidualny

Nadanie Orderu "Sztandar Pracy".

M.P.1952.A-90.1393 | zarządzenie z dnia 28 września 1952 r. | Akt indywidualny

Zlecanie opracowania opinii na żądanie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

M.P.1952.A-89.1392 | okólnik z dnia 26 września 1952 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1952.A-89.1391 | zarządzenie z dnia 15 października 1952 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wynagrodzenia dla pracowników obowiązanych do gromadzenia makulatury w jednostkach organizacyjnych.

M.P.1952.A-89.1390 | zarządzenie z dnia 11 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 18 maja 1951 r. w sprawie wysokości opłat za opiniowanie kalkulacji.

M.P.1952.A-89.1389 | zarządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Zastępstwo sądowe przedsiębiorstw podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

M.P.1952.A-89.1387 | zarządzenie z dnia 8 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

M.P.1952.A-89.1386 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1952 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie osiedleńców od podatku od nabycia praw majątkowych.

M.P.1952.A-89.1385 | zarządzenie z dnia 13 października 1952 r. | Akt utracił moc

Rozliczenie materiałów budowlanych, dostarczonych drobnym wykonawcom inwestycyjnych robót budowlano-montażowych.

M.P.1952.A-89.1384 | zarządzenie z dnia 6 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb włączania do planu inwestycyjnego inwestycji polegających na powiększeniu stada podstawowego.

M.P.1952.A-89.1381 | zarządzenie z dnia 1 października 1952 r. | Akt utracił moc

Utworzenie czasowych stanowisk służbowych w Ministerstwie Kolei.

M.P.1952.A-89.1380 | zarządzenie z dnia 14 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zmiana tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

M.P.1952.A-89.1376 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Pobór przez notariuszów niektórych danin publicznych.

M.P.1952.A-88.1375 | zarządzenie z dnia 1 października 1952 r. | Akt utracił moc

Rozpowszechnianie drukowanych opisów pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień.

M.P.1952.A-88.1373 | zarządzenie z dnia 10 października 1952 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie utworzenia Zarządu Przemysłu Tworzyw Sztucznych.

M.P.1952.A-88.1371 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Zmiana tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.

M.P.1952.A-88.1370 | uchwała z dnia 10 października 1952 r. | Akt jednorazowy

Uprawianie żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.

M.P.1952.A-87.1368 | zarządzenie z dnia 10 września 1952 r. | Akt utracił moc