Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.

M.P.1995.19.237 | zarządzenie z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.

M.P.1995.19.236 | zarządzenie z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

M.P.1995.19.235 | zarządzenie z dnia 22 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1995.19.234 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.19.233 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1995.19.232 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.19.231 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Ndanie odznaczeń.

M.P.1995.19.230 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.19.229 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.19.228 | postanowienie z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.19.227 | postanowienie z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.19.226 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1995.19.225 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1995 r. | Akt indywidualny

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

M.P.1995.18.222 | uchwała z dnia 28 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów.

M.P.1995.18.221 | uchwała z dnia 28 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów.

M.P.1995.18.220 | uchwała z dnia 28 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.18.218 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Utworzenie polskiego towarzystwa reasekuracyjnego.

M.P.1995.18.215 | rezolucja z dnia 30 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1995.18.214 | uchwała z dnia 31 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.18.213 | uchwała z dnia 31 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kontrolne.

M.P.1995.17.211 | zarządzenie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1995.17.210 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.17.209 | postanowienie z dnia 24 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.17.208 | postanowienie z dnia 19 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.17.207 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.17.206 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1995.16.201 | zarządzenie z dnia 27 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1995.16.200 | zarządzenie z dnia 27 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995.16.199 | zarządzenie z dnia 24 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ogólne zezwolenia dewizowe.

M.P.1995.16.197 | zarządzenie z dnia 27 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.16.196 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.1995.16.195 | uchwała z dnia 16 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Odwołanie senatora Ryszarda Czarnego ze stanowiska wicemarszałka Senatu.

M.P.1995.16.194 | uchwała z dnia 16 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

M.P.1995.16.193 | rezolucja z dnia 17 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Tryb zgłaszania kandydatów oraz powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1995.16.192 | uchwała z dnia 16 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I i II kwartale 1995 r.

M.P.1995.15.191 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1995 r.

M.P.1995.15.190 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1995 r.

M.P.1995.15.189 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1995 r.

M.P.1995.15.188 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1993 r. i 1994 r.

M.P.1995.15.187 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1995.15.183 | zarządzenie z dnia 10 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Tryb powołania, skład i zasady działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

M.P.1995.15.181 | zarządzenie z dnia 13 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Stanowiska, wymagania kwalifikacyjne, zasady wynagradzania i stopnie zawodowe Służby Leśnej.

M.P.1995.15.179 | zarządzenie z dnia 14 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.15.178 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.15.177 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.15.176 | postanowienie z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.15.175 | postanowienie z dnia 11 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.15.174 | postanowienie z dnia 6 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1995 r.

M.P.1995.14.173 | obwieszczenie z dnia 10 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1995.14.170 | postanowienie z dnia 4 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.14.169 | postanowienie z dnia 2 stycznia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.14.168 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.14.167 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1995.13.166 | obwieszczenie z dnia 6 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Wykaz walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P.1995.13.165 | zarządzenie z dnia 7 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ustalania wartości nieruchomości.

M.P.1995.13.163 | zarządzenie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1995 r.

M.P.1995.13.162 | uchwała z dnia 7 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1995.13.161 | zarządzenie z dnia 6 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Sytuacja finansów państwa.

M.P.1995.13.160 | rezolucja z dnia 3 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Zasady polityki regionalnej państwa.

M.P.1995.13.159 | rezolucja z dnia 2 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wybór Rady Ministrów.

M.P.1995.13.158 | uchwała z dnia 4 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1995.13.157 | uchwała z dnia 3 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.1995.13.156 | uchwała z dnia 3 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Odwołanie posła Józefa Oleksego ze stanowiska Marszałka Sejmu.

M.P.1995.13.155 | uchwała z dnia 3 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Obowiązki sprawozdawcze ustalone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

M.P.1995.12.154 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1995.12.153 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru tablic urzędowych.

M.P.1995.12.148 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1995 r. | Akt utracił moc