Official Gazette

Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.

M.P.1995.12.147 | zarządzenie z dnia 2 marca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.12.145 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.12.144 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.12.143 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.12.142 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.12.141 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.12.140 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.12.139 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów i wybór nowego Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1995.12.138 | uchwała z dnia 1 marca 1995 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1995.11.137 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza spisowego do spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

M.P.1995.10.136 | zarządzenie z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Dowody stanowiące podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

M.P.1995.10.135 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.10.134 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.10.133 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.10.132 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.10.131 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 marca 1995 r.

M.P.1995.9.129 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

M.P.1995.9.128 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1995 r.

M.P.1995.9.127 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1995 r.

M.P.1995.9.126 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki przeliczeniowe do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.

M.P.1995.9.125 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1995.9.123 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

M.P.1995.9.121 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.9.119 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.9.118 | postanowienie z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

M.P.1995.9.117 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmajdzińskiego.

M.P.1995.9.116 | uchwała z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Janusza Czesława Malinowskiego.

M.P.1995.9.115 | uchwała z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.8.114 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu archiwizowania dowodów księgowych w bankach.

M.P.1995.8.112 | rezolucja z dnia 5 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.8.111 | uchwała z dnia 17 lutego 1995 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe problemy obronności państwa.

M.P.1995.8.109 | uchwała z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1994 r. i w drugim półroczu 1994 r.

M.P.1995.7.108 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1994 r. i w czwartym kwartale 1994 r.

M.P.1995.7.107 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1995 r.

M.P.1995.7.106 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

M.P.1995.7.105 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.7.104 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.7.103 | postanowienie z dnia 5 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.7.102 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.7.101 | postanowienie z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.6.96 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.6.95 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.6.94 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.6.93 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.6.92 | postanowienie z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.6.91 | postanowienie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.6.90 | postanowienie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.6.89 | postanowienie z dnia 25 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.6.88 | postanowienie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.6.87 | postanowienie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.6.86 | postanowienie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Aktualna sytuacja w kraju.

M.P.1995.6.85 | stanowisko z dnia 2 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.84 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.83 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.82 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.81 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.80 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.79 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.78 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.5.77 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu zawiadomienia urzędu skarbowego o zawarciu umowy.

M.P.1995.5.75 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Aktualna sytuacja w kraju.

M.P.1995.5.73 | oświadczenie z dnia 4 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

75 rocznica powrotu Pomorza Nadwiślańskiego do Polski.

M.P.1995.5.72 | oświadczenie z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży.

M.P.1995.5.71 | rezolucja z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Instytucja Skarbu Państwa.

M.P.1995.5.70 | rezolucja z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Uchwalenie ustawy budżetowej na rok 1995.

M.P.1995.5.69 | uchwała z dnia 3 lutego 1995 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1994 r.

M.P.1995.4.68 | komunikat z dnia 30 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

M.P.1995.4.65 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995.4.63 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

M.P.1995.4.61 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

M.P.1995.4.60 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

M.P.1995.4.58 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc