Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1995.27.322 | postanowienie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1995.27.321 | uchwała z dnia 26 maja 1995 r. | Akt indywidualny

5 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.27.319 | uchwała z dnia 26 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.1995.26.318 | obwieszczenie z dnia 26 maja 1995 r. | Akt jednorazowy

Plan emisji znaczków pocztowych na 1996 r.

M.P.1995.26.316 | zarządzenie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1995.26.315 | zarządzenie z dnia 25 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.26.313 | postanowienie z dnia 20 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.26.312 | postanowienie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1995 r.

M.P.1995.25.310 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

M.P.1995.25.309 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1995 r.

M.P.1995.25.308 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1995 r.

M.P.1995.25.307 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzorów banknotów nominalnej wartości 100 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

M.P.1995.25.306 | zarządzenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza spisowego do spisu kontrolnego spisu ludności i mieszkań w 1995 r.

M.P.1995.25.305 | zarządzenie z dnia 13 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.25.303 | postanowienie z dnia 15 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór senatora Piotra Miszczuka na stanowisko sekretarza Senatu.

M.P.1995.25.302 | uchwała z dnia 12 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Odwołanie senatora Witolda Grabosia ze stanowiska sekretarza Senatu.

M.P.1995.25.301 | uchwała z dnia 12 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

M.P.1995.25.300 | uchwała z dnia 12 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci generała Jerzego Aleksandra Zawiszy.

M.P.1995.25.299 | uchwała z dnia 12 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 60 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

M.P.1995.25.297 | oświadczenie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1995 r.

M.P.1995.24.296 | obwieszczenie z dnia 10 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

M.P.1995.24.295 | zarządzenie z dnia 10 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.24.293 | postanowienie z dnia 13 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.24.292 | postanowienie z dnia 9 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.24.291 | postanowienie z dnia 9 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.24.290 | postanowienie z dnia 8 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.24.289 | postanowienie z dnia 8 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.24.288 | postanowienie z dnia 6 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1995.24.284 | zarządzenie z dnia 10 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.23.281 | postanowienie z dnia 6 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.23.280 | postanowienie z dnia 3 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.23.279 | postanowienie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1995.23.278 | postanowienie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.23.277 | postanowienie z dnia 1 marca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.23.276 | postanowienie z dnia 22 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Ochrona środowiska przyrodniczego w związku z Europejskim Rokiem Ochrony Przyrody.

M.P.1995.23.275 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wydarzenia w Parlamencie Republiki Białoruś.

M.P.1995.23.274 | oświadczenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych.

M.P.1995.23.272 | rezolucja z dnia 21 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.23.271 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

M.P.1995.23.270 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

50 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

M.P.1995.23.269 | uchwała z dnia 8 maja 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1995.22.268 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.22.265 | postanowienie z dnia 22 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.22.264 | postanowienie z dnia 22 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.22.263 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.22.262 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.22.261 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.22.260 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.22.259 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.22.258 | postanowienie z dnia 16 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

M.P.1995.21.254 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych rodzajów usług.

M.P.1995.21.253 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.21.252 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

M.P.1995.20.248 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1994 r.

M.P.1995.20.247 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

M.P.1995.20.246 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.20.245 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1995 r.

M.P.1995.19.244 | komunikat z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1995 r.

M.P.1995.19.243 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1995 r.

M.P.1995.19.242 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.

M.P.1995.19.241 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1995 r.

M.P.1995.19.240 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1995 r.

M.P.1995.19.239 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.

M.P.1995.19.237 | zarządzenie z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.

M.P.1995.19.236 | zarządzenie z dnia 30 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

M.P.1995.19.235 | zarządzenie z dnia 22 marca 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1995.19.234 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.19.233 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1995.19.232 | postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r. | Akt indywidualny