Official Gazette

Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.

M.P.1995.54.590 | zarządzenie z dnia 18 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1995.54.588 | zarządzenie z dnia 19 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Edukacja i nauka.

M.P.1995.54.587 | deklaracja z dnia 13 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki edukacyjnej państwa oraz finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki.

M.P.1995.54.586 | rezolucja z dnia 13 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Określenie minimalnej wielkości kapitału akcyjnego towarzystwa funduszy powierniczych.

M.P.1995.53.581 | zarządzenie z dnia 11 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady działania organów ruchu lotniczego.

M.P.1995.53.580 | zarządzenie z dnia 5 października 1995 r. | Akt utracił moc

Aplikacja kontrolerska.

M.P.1995.53.578 | zarządzenie z dnia 6 października 1995 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1995.53.577 | zarządzenie z dnia 18 października 1995 r. | Akt indywidualny

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

M.P.1995.52.575 | zarządzenie z dnia 5 października 1995 r. | Akt utracił moc

Utworzenie za granicą dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.52.573 | zarządzenie z dnia 4 października 1995 r. | Akt utracił moc

Utworzenie za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.52.572 | zarządzenie z dnia 28 września 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1995 r.

M.P.1995.52.570 | zarządzenie z dnia 29 września 1995 r. | Akt nienormatywny

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1995.52.569 | zarządzenie z dnia 9 października 1995 r. | Akt utracił moc

Świadectwa zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

M.P.1995.51.568 | zarządzenie z dnia 28 września 1995 r. | Akt utracił moc

Wzór karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.50.566 | uchwała z dnia 2 października 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1995.50.563 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.50.562 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 - Krosno.

M.P.1995.50.561 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 50 - Wrocław.

M.P.1995.50.560 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posłanki Marii Olszewskiej.

M.P.1995.50.559 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jacka Uczkiewicza.

M.P.1995.50.558 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 200 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1995.49.557 | zarządzenie z dnia 21 września 1995 r. | Akt obowiązujący

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

M.P.1995.49.556 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

M.P.1995.49.555 | zarządzenie z dnia 21 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1995.49.554 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Spis wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.48.552 | uchwała z dnia 27 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995.48.550 | zarządzenie z dnia 26 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1995.48.549 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.48.548 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.48.547 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.48.546 | postanowienie z dnia 6 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.48.545 | postanowienie z dnia 24 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1995 r.

M.P.1995.47.544 | obwieszczenie z dnia 15 września 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.

M.P.1995.47.543 | obwieszczenie z dnia 14 września 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1995 r.

M.P.1995.47.542 | obwieszczenie z dnia 14 września 1995 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1995.47.541 | obwieszczenie z dnia 18 września 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.47.538 | postanowienie z dnia 19 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.47.537 | postanowienie z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.47.536 | postanowienie z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.47.535 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1995 r.

M.P.1995.46.534 | obwieszczenie z dnia 6 września 1995 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1995.46.533 | obwieszczenie z dnia 7 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1996 r.

M.P.1995.46.532 | obwieszczenie z dnia 11 września 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

M.P.1995.46.524 | zarządzenie z dnia 5 września 1995 r. | Akt jednorazowy

Piętnasta rocznica sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ "Solidarność".

M.P.1995.46.521 | uchwała z dnia 31 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1995.46.520 | uchwała z dnia 30 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Mierzwy.

M.P.1995.46.517 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Sprowadzenie zwłok Śp. Stanisława Mikołajczyka do kraju.

M.P.1995.46.516 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

M.P.1995.46.515 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.46.514 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.45.511 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1995.45.510 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.509 | postanowienie z dnia 31 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.508 | postanowienie z dnia 31 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.507 | postanowienie z dnia 25 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.506 | postanowienie z dnia 25 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.505 | postanowienie z dnia 24 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.504 | postanowienie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.503 | postanowienie z dnia 22 maja 1995 r. | Akt indywidualny