Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1995.61.682 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1996 r.

M.P.1995.60.681 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1995 r.

M.P.1995.60.680 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.

M.P.1995.60.679 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1995 r.

M.P.1995.60.678 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.673 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.672 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.60.671 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.670 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.669 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.60.668 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.667 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.60.666 | postanowienie z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1995 r.

M.P.1995.59.664 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

M.P.1995.59.663 | zarządzenie z dnia 21 września 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.59.660 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.59.659 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.59.658 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.59.657 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.59.656 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.59.655 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.59.654 | postanowienie z dnia 26 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.59.653 | postanowienie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.59.652 | postanowienie z dnia 19 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.59.651 | postanowienie z dnia 19 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.59.650 | postanowienie z dnia 18 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.59.649 | postanowienie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.59.648 | postanowienie z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1995 r.

M.P.1995.58.646 | komunikat z dnia 8 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1995 r.

M.P.1995.58.645 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.58.643 | uchwała z dnia 8 listopada 1995 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1995.58.641 | zarządzenie z dnia 6 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.58.640 | postanowienie z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.58.639 | postanowienie z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.58.638 | postanowienie z dnia 11 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.58.637 | postanowienie z dnia 5 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.636 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.57.635 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.634 | postanowienie z dnia 21 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.633 | postanowienie z dnia 19 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.632 | postanowienie z dnia 14 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.631 | postanowienie z dnia 14 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.630 | postanowienie z dnia 6 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.629 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.628 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.57.627 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

M.P.1995.56.626 | obwieszczenie z dnia 24 października 1995 r. | Akt obowiązujący

Określenie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

M.P.1995.56.625 | zarządzenie z dnia 13 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1995.56.624 | zarządzenie z dnia 30 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.56.623 | postanowienie z dnia 5 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.56.622 | postanowienie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.56.621 | postanowienie z dnia 4 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.56.620 | postanowienie z dnia 3 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.56.619 | postanowienie z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.56.618 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.56.617 | postanowienie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.56.616 | postanowienie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.56.615 | postanowienie z dnia 5 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.55.608 | postanowienie z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1995 r.

M.P.1995.54.607 | komunikat z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1995 r.

M.P.1995.54.606 | komunikat z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1995 r.

M.P.1995.54.605 | obwieszczenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1995 r.

M.P.1995.54.604 | obwieszczenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1995 r.

M.P.1995.54.603 | obwieszczenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1995 r.

M.P.1995.54.602 | obwieszczenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 1995 r.

M.P.1995.54.601 | obwieszczenie z dnia 16 października 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.54.600 | uchwała z dnia 25 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

M.P.1995.54.599 | zarządzenie z dnia 23 października 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.54.598 | zarządzenie z dnia 19 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995.54.597 | zarządzenie z dnia 18 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

M.P.1995.54.596 | zarządzenie z dnia 18 października 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

M.P.1995.54.595 | zarządzenie z dnia 18 października 1995 r. | Akt jednorazowy